Om institutionen

Juridiska institutionen är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet.

De utbildningar som vi erbjuder inkluderar juristprogrammet, ett magisterprogram i arbetsrätt, ett magisterprogram i mark-och miljörätt, kurser på andra program samt en mängd fristående kurser. Den pedagogiska modell som genomsyrar vår undervisning är uppbyggd kring problembaserat lärande.

Forskningen vid institutionen har stor ämnesmässig och metodisk bredd. Flertalet projekt har praktisk anknytning. Stora delar av forskningen är tematiserad och behandlar bland annat arbetsrätt, avtalsrätt, EU-rätt, barn- och familjerätt, förvaltningsrätt, socialförsäkringsrätt samt brottsofferfrågor.

Studentexpeditionen

Studentexpeditionen ligger vid entrén till Juridiska institutionen, i Samhällsvetarhuset på plan 5.

Expeditionen är öppen följande tider:
Måndag- fredag kl.09.00 - 11.30.

Vissa avvikelser kan förekomma.

OBS! Studentexpeditionen är stängd onsdag 24/10 - fredag 26/10.


 


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion