Till umu.se

Om institutionen

Juridiska institutionen är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet.

De utbildningar som vi erbjuder inkluderar juristprogrammet (f.d. juris kandidatprogrammet), ett magisterprogram i arbetsrätt, kurser på andra program samt en mängd fristående kurser. Den pedagogiska modell som genomsyrar vår undervisning är uppbyggd kring problembaserat lärande.

Forskningen vid institutionen har stor ämnesmässig och metodisk bredd. Flertalet projekt har praktisk anknytning. Stora delar av forskningen är tematiserad och behandlar bland annat arbetsrätt, avtalsrätt, EU-rätt, barn- och familjerätt, förvaltningsrätt, socialförsäkringsrätt samt brottsofferfrågor.


Sidansvarig: Sofia Strömgren
2014-08-12

Utskriftsversion