Publikationer

Klicka här för att se alla våra publikationer.

Nedan visas de senaste publikationerna inom respektive publikationstyp.

Artiklar i tidskrifter

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Naarttijärvi, Markus

Balancing data protection and privacy: The case of information security sensor systems
The Computer Law and Security Review, 34(5): 1019-1038

2018

Hämta

Hallström, Pär

Området för EU:s exklusiva kompetens på det handelspolitiska området (yttrandet 2/15, frihandelsområdet EU/Singapore [EUSFTA])
Europarättslig tidskrift

2018

-

Mannelqvist, Ruth

HFD 2017 ref. 30: Nytt eller fortsatt försäkringsfall
Förvaltningsrättslig Tidskrift

2018

-

Lindholm, Johan

The First Annual International Sports Law Journal conference
International sports law journal, 17(3-4): 117-118

2018

-

Ulander-Wänman, Carin
Larsson, Karin
Renkel, Peter

Yrkesarbetare behöver få chans till utveckling
Svenska Dagbladet

2018

-

Hjertstedt, Mattias

Kroppsrannsakningar och principen om det lindrigaste ingreppet: en rättsvetenskaplig undersökning av graden av integritetsintrång vid främst kroppsvisitationer och kroppsbesiktningar
Tidsskrift for rettsvitenskap, 131(2-3): 235-271

2018

-

Enarsson, Therese

Särskilt sårbara grupper, särskilt starkt skydd?: Sveriges skyldighet att hantera rasistiska brott utifrån Europakonventionen
Europarättslig tidskrift, 3: 547-565

2018

-

Böcker

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Andersson, Anderz
Boström, Viola
Lyrenäs, Sara; et al.

Juridik för lärare

2017

-

Lindquist, Ulf
Losman, Sten
Lundin, Olle; et al.

Kommunallagen: i lydelsen den 1 januari 2017: en handbok med lagtext och kommentarer

2017

-

Derlén, Mattias
Lindholm, Johan
Markus, Naarttijärvi

Konstitutionell rätt

2016

-

Lindquist, Ulf
Lundin, Olle
Madell, Tom

Kommunala befogenheter

2016

-

Granström, Görel
Mellgren, Caroline
Tiby, Eva

Hatbrott?: en introduktion

2016

-

Derlén, Mattias
Ingmanson, Staffan
Lindholm, Johan

Grundläggande EU-rätt

2015

-

Naarttijärvi, Markus
Bergling, Per
Wimelius, Malin E.; et al.

Krisen, myndigheterna och lagen: Krishantering i rättens gränsland

2015

-

Kapitel i böcker

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Perry, Elizabeth

Evidence-Based and Politics-Driven: Comparing Child Support Law Evaluations Across Welfare-State Models (forthcoming)

2019

-

Mannelqvist, Ruth

Sjukförsäkring i omvandling: från solidaritet till begränsning

2018

-

Perry, Elizabeth
Boström, Viola
Nordvik, Marie

Sweden Norway and the USA: Regulations of and Remedies for Corporal Punishment Against Children

2018

-

Perry, Elizabeth

Samhällets respektive familjens ansvar för barnen: ett internationellt perspektiv

2018

Hämta

Hellström, Olof
Landström, Lena

Roller i rättskedjan

2018

-

Mannelqvist, Ruth

Ersättning för skada på grund av brott

2018

-

Hjertstedt, Mattias

Polisens tillgång till handlingar

2018

-

Redaktörsskap

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Eklund, Niklas
Landström, Lena

Polisen: verksamhet och arbete

2018

-

Derlén, Mattias
Lindholm, Johan

The Court of Justice of the European Union: multidisciplinary perspectives

2018

-

Edström, Örjan
Lindholm, Johan
Mannelqvist, Ruth

Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år

2017

Hämta

Rapporter

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Hjertstedt, Mattias

Regler om kroppsrannsakan: En rättslig undersökning av bestämmelser om kroppsvisitation och kroppsbesiktning med betydelse för polisens brottsbekämpande arbete

2018

Hämta

Granström, Görel
Åström, Karin

Lifecycle of a hate crime: country report for Sweden

2017

Hämta

Edström, Örjan
Ingmanson, Staffan
Mannelqvist, Ruth

EU-rätten och en öppnare arbetsmarknad: arbetssökande EU-medborgares rätt till åtgärder och stöd inom jobbgarantierna

2017

-

Doktorsavhandlingar

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Lind, Yvette

Crossing a border: a comparative tax law study on consequences of cross-border working in the Öresund- and the Meuse-Rhine regions

2017

-

Brännström, Malin

Skogsbruk och renskötsel på samma mark: En rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten

2017

Hämta

Holm, Fanny

Justice for victims of atrocity crimes: prosecution and reparations under international law

2017

Hämta

Licentiatsavhandlingar

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Hästbacka, Rasmus

Europeiska företagsråd i svenska koncerner: en rättsvetenskaplig studie av EWC-regleringens betydelse för arbetstagarinflytande och styrning av multinationella koncerner

2017

Hämta

Wennberg, Lena

Social Assistance for Solo Mothers in Sweden, Finland, Norway and Denmark: A comparative Legal Study

2004

-

Eklund, Maria

Exercise of Patent Rights in a Standardisation Context.: Conflicts and Interactions between European Standardisation, Patent Law and Article 82 EC

2001

-

Bokrecensioner

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Derlén, Mattias

Friederike Zedler, Mehrsprachigkeit und Methode. Der Umgang mit dem sprachlichen Egalitätsprinzip im Unionsrecht.
Common market law review, 55(3): 962-964

2018

-

Derlén, Mattias

Book review: Elina Paunio, Legal Certainty in Multilingual EU Law, Language, Discourse and Reasoning at the European Court of Justice: Aldershot: Ashgate, 2013. 234 pages. ISBN: 978-1-4094-3861-8. GBP 63.
Common market law review, 52(2): 598-599

2015

-

Madell, Tom

Anmälan av Carina Risvig Hansen: Contracts not covered, or fully covered, by the Public Sector Directive
Tidsskrift for rettsvitenskap

2014

-

Konferenspaper

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Forsman, Maria
Jers, Johanna

Kritisk pedagogik i högre utbildning: Studenters samverkan med människorättsorganisationer som metod att lära juridik och bidra till samhällsförändring

2018

-

Holm, Johan
Edström, Örjan
Mannelqvist, Ruth; et al.

Ett hållbart arbetsliv: Arbetsgivares rättsliga ansvar och faktiska åtgärder för förebyggande av ohälsa och rehabilitering
FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle: Program och abstracts

2018

-

Mannelqvist, Ruth

LIkabehandling i sjukförsäkringen: föreställningar som påverkar?
Kön, klass och etnicitet - jämlikhetsfrågor i socialförsäkringen: 115-127

2012

-


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion