Till umu.se

Publikationer

Klicka här för att se alla våra publikationer.

Nedan visas de senaste publikationerna inom respektive publikationstyp.

Artiklar i tidskrifter

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Larsson, Olof
Naurin, Daniel
Derlén, Mattias; et al.

Speaking law to power: the strategic use of precedent of the court of justice of the European Union
Comparative Political Studies, 50(7): 879-907

2017

-

Lindholm, Johan

From Carlos to Kaepernick and beyond: athletes' right to freedom of expression
The International Sports Law Journal, 17(1–2): 1-3

2017

-

Enarsson, Therese

Avlägsnande av näthat: skyldigheter, möjligheter och motstående intressen
Juridisk Publikation

2017

Hämta

Henrikson, Ann-Sofie

Hur kan obetalda konsumentkrediter bli en lönsam affär?
Insolvensrättslig tidskrift

2017

-

Derlén, Mattias
Lindholm, Johan

Från Champagne till Ramlösa: EU-domstolens rättspraxis i svenska underinstanser
Europarättslig tidskrift

2017

-

Mannelqvist, Ruth

Långa handläggningstider hos Försäkringskassan: allvarlig kritik från jo avseende omprövning
Nordisk socialrättslig tidskrift

2017

-

Ulander-Wänman, Carin

Arbetsbrist och arbetstagares rätt till kompetensutveckling
Svensk Juristtidning

2017

-

Böcker

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Lindquist, Ulf
Losman, Sten
Lundin, Olle; et al.

Kommunallagen: i lydelsen den 1 januari 2017: en handbok med lagtext och kommentarer

2017

-

Andersson, Anderz
Boström, Viola
Lyrenäs, Sara; et al.

Juridik för lärare

2017

-

Granström, Görel
Mellgren, Caroline
Tiby, Eva

Hatbrott?: en introduktion

2016

-

Derlén, Mattias
Lindholm, Johan
Markus, Naarttijärvi

Konstitutionell rätt

2016

-

Lindquist, Ulf
Lundin, Olle
Madell, Tom

Kommunala befogenheter

2016

-

Derlén, Mattias
Ingmanson, Staffan
Lindholm, Johan

Grundläggande EU-rätt

2015

-

Naarttijärvi, Markus
Bergling, Per
Wimelius, Malin E.; et al.

Krisen, myndigheterna och lagen: Krishantering i rättens gränsland

2015

-

Kapitel i böcker

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Eklund, Niklas
Landström, Lena

Polisen-perspektiv på verksamhet och arbete

2018

-

Eklund, Niklas
Landström, Lena

Introduktion

2018

-

Derlén, Mattias

Multilingualism and the European Court of Justice: Challenges, Reforms and the Position of English After Brexit

2018

-

Enarsson, Therese
Granström, Görel

Polisens brottsofferarbete

2018

-

Derlén, Mattias
Lindholm, Johan

Serving Two Masters: CJEU Case Law in Swedish First Instance Courts and National Courts of Precedent as Gatekeepers

2018

-

Lindholm, Johan

Bra medicin smakar beskt: CAS 2017/A/5015 & 5110, FIS mot Johaug

2017

-

Edström, Örjan

Medbestämmandeavtal – en särskild typ av avtal?

2017

-

Redaktörsskap

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Eklund, Niklas
Landström, Lena

Polisen-verksamhet och arbete

2018

-

Derlén, Mattias
Lindholm, Johan

The Court of justice of the European Union: Multidisciplinary Perspectives

2018

-

Edström, Örjan
Lindholm, Johan
Mannelqvist, Ruth

Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år

2017

Hämta

Rapporter

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Henrikson, Ann-Sofie
Persson, Annina H

Study for the Fitness Check of EU consumer and marketing law

2017

-

Ingmanson, Staffan
Edström, Örjan
Mannelqvist, Ruth

EU-rätten och en öppnare arbetsmarknad – arbetssökande EU-medborgares rätt till åtgärder och stöd inom jobbgarantierna, IFAU-rapport 2017:2

2017

-

Edström, Örjan
Igmanson, Staffan
Mannelqvist, Ruth

EU-rätten och en öppnare arbetsmarknad (Rapport 2017:2): arbetssökande EU-medborgares rätt till åtgärder och stöd inom jobbgarantierna

2017

-

Doktorsavhandlingar

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Holm, Fanny

Justice for victims of atrocity crimes: prosecution and reparations under international law

2017

Hämta

Brännström, Malin

Skogsbruk och renskötsel på samma mark: En rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten

2017

Hämta

Lind, Yvette

Crossing a border: a comparative tax law study on consequences of cross-border working in the Öresund- and the Meuse-Rhine regions

2017

-

Licentiatsavhandlingar

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Hästbacka, Rasmus

Europeiska företagsråd i svenska koncerner: en rättsvetenskaplig studie av EWC-regleringens betydelse för arbetstagarinflytande och styrning av multinationella koncerner

2017

Hämta

Wennberg, Lena

Social Assistance for Solo Mothers in Sweden, Finland, Norway and Denmark: A comparative Legal Study

2004

-

Eklund, Maria

Exercise of Patent Rights in a Standardisation Context.: Conflicts and Interactions between European Standardisation, Patent Law and Article 82 EC

2001

-

Bokrecensioner

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Derlén, Mattias

Book review: Elina Paunio, Legal Certainty in Multilingual EU Law, Language, Discourse and Reasoning at the European Court of Justice: Aldershot: Ashgate, 2013. 234 pages. ISBN: 978-1-4094-3861-8. GBP 63.
Common market law review, 52(2): 598-599

2015

-

Madell, Tom

Anmälan av Carina Risvig Hansen: Contracts not covered, or fully covered, by the Public Sector Directive
Tidsskrift for rettsvitenskap

2014

-

Hjertstedt, Mattias

Peter Westberg, Anskaffning av bevisning i dispositiva tvistemål.: Institutet för rättsvetenskaplig forskning, Norstedts Juridik, 2010, 781 s.
Juridisk Tidskrift

2013

-

Konferenspaper

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Mannelqvist, Ruth

LIkabehandling i sjukförsäkringen: föreställningar som påverkar?
Kön, klass och etnicitet - jämlikhetsfrågor i socialförsäkringen: 115-127

2012

-

Naarttijärvi, Markus

Den ofrivillige lagstiftaren – om rättslig reglering av underrättelseverksamhet
Förrättsligande

2011

-

Boström, Viola

How Are Economic Rights of Cohabitants Best Protected? Law or Contract?
Better Regulation: 143-153

2010

-