Nätverksdeltagare


Danmark


Professor, dr jur. Helle Bødker Madsen
Afdelingen for Offentlig Ret
Juridisk Institut
Aarhus Universitet
Bartholins Allé, bygning 350
DK-8000 Århus C
Tel.: 45 8942 1467
Fax: 45 8942 5353
E-mail: hbm@jura.au.dk
Hjemmeside: http://person.au.dk/da/hbm@jura
Interesseområder: Forvaltningsret og sundhedsret.


Professor, dr jur. Carsten Henrichsen
Københavns Universitet
Det Retsvidenskabelige Institut B
Studiestræde 6
DK-1455 København K
Tel: 45 3532 3104
Fax: 45 3532 3201
E-mail: Carsten.Henrichsen@jur.ku.dk
Hemsida: http://www.jur.ku.dk/medarbejdere/carstenhenrichsen/
Interesseområder:


Ph.D.-stipendiat Maria-Louise Holle
Det Juridiske Fakultet
Københavsn Universitet
Studiestræde 6
1455 København K
Tfn: 45 353 23595
E-mail: Maria-Louise.Holle@jur.ku.dk
Intresseområden: Offentlig outsourcing - med særligt henblik på hæftelse for selvstændigt virkende tredjemænd. Outsourcing og udlicitering kan til en vis grad siges at være et resultat af den specialiseringstendens, der præger både den private og den offentlige sektor. Private virksomheder og offentlige myndigheder overlader opgaver til underleverandører. Desuden ses den tendens, at både private og virksomheder i stigende grad benytter sig af (eksterne) rådgivere. Der kan derfor opstå ansvarsretlige spørgsmål om, i hvilket omfang der hæftes for en underleverandør. Hæftelse for private aktører har til trods for sin betydning i praksis ikke være undergivet en helhedsbehandling i dansk ret. Den øvrige eksisterende teori er utilstrækkeligt til at løse de ansvarsspørgsmål, der kan opstå i forbindelse med outsourcing, udlicitering og rådgivning. Projektet behandler to områder, der traditionelt sondres imellem, nemlig offentlig og privat ansvar, i sammenhæng.


Adjunkt i EU-ret Catherine Jacqueson
Københavns Universitet
Det Juridiske Fakultet,
Studiestræde 6
DK-1455 København K
Tlf. 45 35323597
E-mail: Catherine.Jacqueson@jur.ku.dk
http://jura.ku.dk/ansatte/profil/?id=158082
Interesseområder:


Advokatfuldmægtig, cand. jur. Astrid Malki Jepsen
Kammeradvokaten
Tlf.: 45 72 30 72 08
Mobil: 45 51 20 52 94
E-mail: amj@kammeradvokaten.dk
www.kammeradvokaten.dk
Intresseomrade: EU-udbud, kontraktkoncipering og kontraktforhandling,
tvistløsning, kontrakter om offentlige opgaver, forvaltningsret, færgelovgivning, jernbanelovgivning.


Professor, PhD Bent Ole Gram Mortensen
Syddansk Universitet
Juridisk Institut
Campusvej 55
DK-5230 Odense M
Tel.: 45 6550 2160
Fax.: 45 6593 0726
E-mail: bom@sam.sdu.dk
Hemsida: http://www.sam.sdu.dk/staff/bom
Interesseområder: Markedsret, miljøret og energiret. Særlig interesse har reguleringen af ledningsførte energiydelser (elektricitet, fjernvarme og naturgas).


Fuldmægtig Hanne Marie Motzfeldt
Folketinegts Ombudsmand
Gammeltorv 22
DK-1457 København K.
Tel.: 45 8942 5436
Fax: 45 8942 5353
E-mail: hmm@jura.au.dk
Hjemmeside: http://person.au.dk/da/hmm@jura
Interesseområder: Interesseområderne er i almindelighed statsforfatningsret, forvaltningsret og persondataret. Specialområdet er spændingsfeltet mellem forvaltningsret og persondataret, navnlig forvaltningsmyndigheders videregivelse af personoplysninger ? med særlig vægt på offentliggørelse.


Lektor, PhD Karsten Naundrup Olesen
Syddansk Universitet
Juridisk Institut
Campusvej 55
DK-5230 Odense M
Tel.: 45 6550 3348
Fax: 45 6593 0726
E-mail: kno@sam.sdu.dk
Hemsida: http://www.sam.sdu.dk/ansat/kno
Interesseområder: Obligationsret i almindelighed, Kontraktsret i almindelighed, Obligationsrettens og kontraktsrettens anvendelse i forbindelse med kontrakter om offentlige opgaver, Kontrakter om offentlige opgaver (myndighedsopgaver og faktisk forvaltningsvirksomhed).


Professor, PhD Ulla Neergaard
Københavns Universitet
Det Juridiske Fakultet
Studiestræde 6
DK-1455 København K
Tel: 45 35 32 33 13
E-mail: ulla.neergaard@jur.ku.dk
Interesseområder: SGEI, SGI


Professor Michael Steinicke,
Aarhus School of Business and Social Sciences
Aarhus Universitet
Erhvervsjuridisk Institut
Hermodsvej 22
DK-8230 Åbyhøj
Tfn.: 45 8948 8925
E-post: micst@asb.dk
http://au.dk/da/micst@asb.dk
Interesseområder:


Professor, dr jur. Vibe Ulfbeck
Studiegården
Studiestræde 6
DK-1455 København K
E-post: Vibe.Ulfbeck@jur.ku.dk
Faglige interesser: Privat/offentlig samspil inden for kontraktsretten og erstatningsretten, herunder offentlige myndigheders ansvar. Daglig leder af CEVIA, www.CEVIA.dk, (Center for Virksomhedsansvar) ved Det Juridiske Fakultet, KU. Centreret beskæftiger sig med privat/offentligt samspil i relation til virksomhedsansvar, herunder såvel private som offentlige virksomheder. Igangværende forskningsprojekter omfatter: "Længerevarende virksomhedskontrakter", Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen", "Bæredygtighed og ansvar" samt "Det offentlige, privatisering og ansvar" .

Finland


Doktorand, jur. mag, pol. kand (i förvaltningsvetenskap) Heini Färkkilä
Helsingfors universitet
PL 4
FIN-00014 Helsingfors universitet
e-mail: heini.farkkila@helsinki.fi
intresseområden: förvaltningsrätt, förvaltningsavtal, avtal mellan
myndigheter och enskilda, contractualism, maktforskning, critical
legal studies


Lektor, jur. dr Suvianna Hakalehto-Wainio
Helsingfors universitet
Institutionen för Privaträtt
PL 4
FIN-00014 Helsingfors universitet
E-mail: hakaleht@mappi.helsinki.fi
Intresseområden:


PL, Linnéa Henriksson
Åbo Akademi
Institutionen för offentlig förvaltning/Institutet för jämförande nordisk politik och förvaltning
Biskopsgatan 15
FIN-20500 Åbo
Tel.: 358 (0)2 215 4881
Fax: 358 (0)2 215 4585
E-mail: linnea.henriksson@abo.fi
Hemsida: http://www.abo.fi/fak/esf/lindman/offentlig_forvaltning/personal/l_henriksson.html
Intresseområden:


Jur. dr Laura Kalliomaa-Puha
Helsingfors universitet
Institutionen för Privaträtt
PL 4
FIN-00014 Helsingfors universitet
Tel.: 358 9 1912 2096
Fax: 358 9 1912 3390
E-mail: lmkp@luukku.com
Intresseområden:


Lic. i förvaltningsvetenskap Marietta Keravuori
Justitieministeriet
Intresseområden: Offentlig rätt


Mag. i förvaltningsvetenskap (offentlig rätt) Katri Löytty
Vasa universitet
Förvaltningsvetenskapliga fakulteten
P.O. Box 700
FIN-65101 Vasa
e-mail katri.loytty@uwasa.fi.
Intresseområden: kommunalrätt, gemenskapsrätt, upphandlingsreglering, särskilt i relation till interkommunala samverkan och samverkan mellan offentlig myndigheter och privata enheter


Mag. i förvaltningsvetenskap (offentlig rätt) Tanja Matikainen
Vasa universitet
Förvaltningsvetenskapliga fakulteten
P.O. Box 700
FIN-65101 Vasa
e-mail tanja.matikainen@uwasa.fi
Intresseområden: kommunalrätt och förvaltningsrätt.


Professor, jur. dr Olli Mäenpää
Helsingfors universitet
PL 4
FIN-00014 Helsingfors universitet
E-mail: Olli.maenpaa@helsinki.fi
Intresseområden:


Professor, dr Eija Mäkinen
Vasa universitet
Förvaltningsvetenskapliga fakulteten
Box 700
FIN-65101 Vaasa
E-mail: ema@uwasa.fi
Hemsida:
Intresseområden: Offentlig rätt, förvaltningsrätt, kommunalrätt, miljörätt, speciellt avtal mellan myndigheter och enskilda, kommunernas samverkan på privaträttsliga och offentligrättsliga områden, rättslig kontroll över kommunala beslut, Plan- och bygglagen.


Lektor, jur dr Frey Nybergh
Helsingfors universitet
Institutionen för Privaträtt
PL 4
FIN-00014 Helsingfors universitet
Tel.: 358 9 1912 3174
Fax: 358 9 1912 3108
E-mail: Frey.Nybergh@Helsinki.Fi
Hemsida: http://frey.nybergh.net/
Intresseområden:


Mag. i förvaltningsvetenskap Sini Sallinen
Tammerfors universitet
Institutionen för rättsvetenskap
P.O. Box 607
FIN-33101 Tammerfors
Hemsida: http://www.uta.fi/laitokset/oikeus
Intresseområden: Kommunalrätt


Professor, jur. dr Outi Suviranta
Akademiforskare
Helsingfors universitet
PL 4
FIN-00014 Helsingfors universitet
E-post: outi.suviranta@helsinki.fi
Intresseområden


Mag. i förvaltningsvetenskap Jukka Tuomela
Tammerfors universitet
Institutionen för rättsvetenskap
P.O. Box 607
FIN-33101 Tammerfors
Hemsida: http://www.uta.fi/laitokset/oikeus
Intresseområden: Offentlig rätt


Professor, jur. dr Kaarlo Tuori
Helsingfors universitet
PL 4
FIN-00014 Helsingfors universitet
E-mail: ktuori@mappi.helsinki.fi
Intresseområden: Allmän rättslära och förvaltningsrätt


Lic. Pekka Valkama
University of Tampere
Tammerfors universitet
Department of Local Government Studies
P.O. Box 607
FIN-33014 Tammerfors
Tel.: 358 3 2156 773
Fax: 358 3 2156 892
E-mail: kupeva@uta.fi
Hemsida: http://www.uta.fi/~kupeva/
Intresseområden: Competitive neutrality between local government sector and private sector, Competitive tendering and outscoursing of local government services, Corporatization in local governments and corporate governance of local governments' companies and Vouchers as an Alternative Public Sector Funding System. Privat rätt och kommunalekonomi.


Professor, jur. dr Thomas Wilhelmsson
Helsingfors universitet
Institutionen för Privaträtt
PL 4
FIN-00014 Helsingfors universitet
Tel.: 358 9 191 22809
E-mail: thomas.wilhelmsson@helsinki.fi
Hemsida: http://www.helsinki.fi/oik/tdk/institutioner/institutioner.html
Intresseområden: General principles of private law, especially contract law and consumer law; applied legal theory, especially critical legal studies; the law on partnerships, sales law and product liability.


Island


Lektor, Assistant Professor Margrét Vala Kristjánsdóttir
Reykjavik University/Háskólinn í Reykjavík
School of Law
Menntavegur 1
IS-101 Reykjavík
Tel.:  599 6223
Mobil: 820 6223
E-mail: margretvala@hr.is
Hemsida: http://www.ru.is/margretvala
Intresseområden: forvaltningsrett, The applicability of administrative law to private parties


Norge


Professor, dr jur. Johan Greger Aulstad
Universitetet i Tromsø
Det juridiske fakultet
N-9037 Tromsø
Tel.: 47 7764 6362
E-mail: johan.aulstad@jus.uit.no
Hemsida: http://uit.no/jus/911/85
Intresseområden:


Post. doc, dr jur. Tarjei Bekkedal
Universitetet i Oslo
Institutt for privatrett
Postboks 6706
St. Olavs plass
N-0130 Oslo
Telefon: 47-22859601
Fax: 47-22859720
Epost: tarjei.bekkedal@jus.uio.no
Hemsida: http://www.jus.uio.no/ifp/om/ansatte/vit/tarjeib/tarjeib.xml


Professor, dr jur. Jan Fridthjof Bernt
Universitetet i Bergen
Juridisk fakultet
Magnus Lagabøtes pl. 1
N-5010 Bergen
Tel.: 47 5558 9580
Mobil: 47 9574 3100
Fax: 47 5558 9571
E-mail: jan.f.bernt@jur.uib.no
Hemsida: http://www.jur.uib.no/ansatte/adbjb/default.html
Intresseområden:


Professor, dr jur. Hans Petter Graver
Universitetet i Oslo
Institutt for privatrett
Postboks 6706
St. Olavs plass
N-0130 Oslo
Tel.: 47 228 59739
Fax.: 47 228 59720
E-post: h.p.graver@jus.uio.no
Hemsida: http://www.jus.uio.no/ifp/ansattesider/ansatte/graver.html
Intresseområden: Konkurranse- og markedsrett, Forvaltningsrett, EØS


Stipendiat Martin Hennig
Universitetet i Tromsø
Det juridiske fakultet
N-9037 Tromsø
Tel.: 47 7764 6515
E-post: martin.hennig@uit.no
Hemsida: http://uit.no/jus/911/107
Interesseområde: EU/EØS-rett, konkurranserett, statsstøtte og offentlige anskaffelser. Skriver for tiden Phd-avhandling om "The Protection of Services of General Interest under EU Law".


Försteamanuensis Markus Hoel Lie
Universitetet i Tromsø
Det juridiske fakultet
N-9037 Tromsø
Tel.: 47 7764 5293
E-post: Markus.lie@jus.uit.no
Hemsida: http://uit.no/jus/911/80
Interesseområde: Alminnelig forvaltningsrett, kommunalrett og avtalerett. Skriver for tiden Phd-avhandling om "kommunalrettslig representasjon".


Stipendiat Roald Hopsnes
Universitetet i Bergen
Juridisk fakultet
Rettsvitenskapelig seksjon
Magnus Lagabøtes pl. 1
N-5010 Bergen
Tel.: 47 5558 9586
Fax.: 47 5558 9570
E-mail: Roald.Hopsnes@jur.uib.no
Hemsida: http://www.uib.no/persons/Roald.Hopsnes
Intresseområden: kompetansesvikt ved kommunale avtaler


Lektor Knut Høivik
Universitetet i Bergen
Juridisk fakultet
Rettsvitenskapelig seksjon
Magnus Lagabøtes pl. 1
N-5010 Bergen
Tel.: 47 5558 9561
Fax.: 47 5558 9570
E-mail: knut.hoivik@jur.uib.no
Hemsida: http://www.jur.uib.no/ansatte/jprkh/default.html
Intresseområden:


Førsteamanuensis, dr jur. Alice Kjellevold
Universitetet i Stavanger
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for helsefag
N-4036 Stavanger
Tel.: 47 5183 4278
E-mail: alice.kjellevold@uis.no
Intresseområden: Sosialrett, helserett og menneskerettigheter


Professor, dr jur. Olav Kolstad
Universitetet i Oslo
Institutt for privatrett
Postboks 6706
St. Olavs plass
N-0130 Oslo
Tel.: 47 2285 9382
Fax.: 47 2285 9720
e-post: olav.kolstad@jus.uio.no
Hemsida: http://www.jus.uio.no/ifp/ansattesider/ansatte/kolstad.html
Intresseområden: Konkurranserett og markedsrett, EØS, Statsstøtte og Kjøpsrett


Professor, dr jur. Karl Harald Søvig
Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet
Postboks 7806
N-5020 Bergen
Magnus Lagabøtes plass 1
N-5010 Bergen
Tel.: 47 5558 9533
Telefaks: 47 5558 9541
E-post: karl.sovig@jur.uib.no
Hemsida: http://www.jur.uib.no/ansatte/jprks/default.html
Intresseområden:


Universitetsstipendiat, Assessor des Rechts Julia Wiedemann
Universitetet i Oslo
Det Juridiske Fakultet
Institutt for Privatrett
Postboks 6707
St. Olavs Plass
N-0130 Oslo, Norge
Tel.: 47 2285 9336
Fax: 47 2285 9620
E-post: julia.wiedemann@jus.uio.no
Hemsida: http://www.jus.uio.no/ifp/ansattesider/ansatte/wiedemann.html


Universitetsstipendiat Janicke Wiggen
Universitetet i Oslo
Det Juridiske Fakultet
Institutt for privatrett
Postboks 6706
St. Olavs plass
N-0130 Oslo
Tel.: 47 2285 9386
Fax.: 47 2285 9610
Mobil: 47 9864 0510
E-post: janicke.wiggen@jus.uio.no
Hemsida: http://www.jus.uio.no/ifp/ansattesider/ansatte/wiggen.html
Intresseområden: Konkurranse- og markedsrett, Forvaltningsrett, EØS


Advokat Kristoffer Aasebø
Advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co
PB 1513 Vika
N-0117 Oslo
Tel.: 47 2282 7692
Mobil: 47 995 23 554
Fax: 47 22 82 75 01/02
E-mail: kaa@wr.no
Hemsida: http://www.wrco.no/index.php?struct=26&join=183&lang=nor
Intresseområden:


Sverige

Postdoktor, jur. dr Christina Allard
Universitetet i Tromsø
Juridiska fakulteten
N-9037 Tromsø 
Norge
Tel: 47 776 23145
Mobil: 47 47 24 47 54
E-mail: Christina.Allard@uit.no
Intresseområden: Samerätt - särskilt samspelet mellan civila rättigheter och den offentligrättsliga regleringen av dessa, miljörätt och fastighetsrätt - särskilt den speciella fastighetsrätten.


Doktorand, jur. kand. Christine Andersson
Örebro universitet
Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap
SE-701 82 Örebro
Tel.: 46 19 301 212
Mobil: 46 70 770 5054
E-mail: christine.andersson@bsr.oru.se


Doktorand, jur. kand. Ewa Axelsson
Uppsala universitet
Juridiska institutionen
Box 512
SE-751 20 Uppsala
Tel.: 46 18 4712 652
Fax: 46 18 4717 666
E-mail: Ewa.Axelsson@jur.uu.se
Hemsida: http://www.jur.uu.se/staff/default.aspx?action=visa&id=1021
Intresseområden: Biomedicine and law.


Forskare, jur. dr Maria Bergström
Uppsala universitet
Juridiska institutionen
Box 512SE-751 20 Uppsala
E-mail: Maria.Bergstrom@jur.uu.se
Hemsida: http://www.jur.uu.se/PersonalInfo.aspx?UserId=1913
Intresseområden: EU-rätt, spänningen mellan EU-rätt och nationell rätt, kompetens och ansvarsfrågor, EU:s straff- och processrätt, privatoffentliga partnerskap och interdisciplinär forskning.


Professor, jur. dr Thomas Bull
Uppsala universitet
Juridiska institutionen
Box 512
SE-751 20 Uppsala
Tel.: 46 18 4717 661
Fax: 46 18 4717 666
E-mail: Thomas.Bull@jur.uu.se
Hemsida: http://www.jur.uu.se/staff/default.aspx?action=visa&id=608
Intresseområden: Svensk offentlig rätt i vid bemärkelse, särskilt statsrätt, fri- och rättigheter och samspelet mellan statsrätt och förvaltningsrättsliga (eller andra) regelkomplex.


Docent, jur. dr Catharina Calleman
Umeå universitet
Juridiska institutionen
SE-901 87 Umeå
Tel.: 46 90 7867 711
Fax: 46 90 7866 587
E-mail: catharina.calleman@jus.umu.se
Hemsida: http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/calleman_catharina/
Intresseområden: Arbetsrätt i gråzonen mellan offentligt och privat.


Lektor, jur. dr Susanne S:t Clair Renard
Högskolan på Gotland
Avdelningen för ekonomi och juridik
Cramérgatan 3
621 67 Visby
E-mail: susanne.stclairrenard@hgo.se
Tel: 46 763 458 824
Intresseområden: EU-rätt, fri rörlighet för tjänster. EU:s sociala dimension och utveckling av välfärdsfrågor inom EU, med fokus på förhållandet mellan tjänster av allmänt /ekonomiskt/ intresse och artikel 49.


Doktorand Lisa Donlau
IEI, Avd. för Affärsrätt
Linköpings universitet
SE-581 83 Linköping
Mail: lisa.donlau@liu.se
Hemsida: http://www.iei.liu.se/affratt/lisa-donlau
Telefon: 013-28 58 55

Lektor, jur. dr Eva Edwardsson
Uppsala universitet
Juridiska institutionen
Box 512
SE-751 20 Uppsala
Tel.: 46 184 7176 62
Fax: 46 184 7176 66
E-mail: Eva.Edwardsson@jur.uu.se
Hemsida: http://www.jur.uu.se/staff/default.aspx?action=visa&id=632
Intresseområden: Europarätt, konkurrensrätt, offentlig rätt med inriktning mot materiell EG-rätt, villkoren för privat och offentlig näringsverksamhet.


Jur. lic., doktorand i socialrätt Elisabeth Eneroth
Juridiska fakulteten
Lunds universitet
Box 207
SE-221 00 Lund
Tel.: 46 46 222 11 09
Fax: 46 46 -222 44 44
e-mail: Elisabeth.Eneroth@jur.lu.se


Chefsjurist Olof Hallström
Svenska ESF-rådet
Box: 471 41
Liljeholmsvägen 30B
SE-100 74 STOCKHOLM
Tel.: 46 8 579 17 129
Mobil: 46 70 226 92 22
E-mail: olof.hallstrom@esf.se
www.esf.se
Intresseområden; Offentlig rätt, förvaltningsrätt, statsstöd, IT- och telekomrätt, samarbetsformer mellan offentliga verksamheter/företag och privata verksamheter/företag.


Assistant Professor in Law, Jakob Heidbrink
B.A., M.Jur. (Oxon), LL.D.
Jönköping International Business School
Box 1026
S-551 11 Jönköping
Sweden
Tel.: 46 36 10 1871
E-mail: Jakob.Heidbrink@ihh.hj.se


Tf. direktör, jur. dr Jörgen Hettne
Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps)
Fleminggatan 20
112 26 Stockholm
Tel.: 468 5864 4713
Mobil: 4676 544 4713
jorgen.hettne@sieps.se
www.sieps.se


Departementsrådet, jur. dr Johan Höök
Finansdepartementet
SE-103 33 Stockholm
Tel.: 46 (0)8-405 37 98
Fax: 46 (0)8-206 196
E-mail: johan.hook@finance.ministry.se
Intresseområden: kommunalrätt m.m.


Docent, jur. dr Tobias Indén
Umeå universitet
Juridiska institutionen
SE-901 87 Umeå
Tel.: 46 90 786 77 12
Mobil: 46 73 386 18 87
Fax: 46 90 786 65 87
E-mail: tobias.inden@jus.umu.se
Hemsida: http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/inden_tobias/
Intresseområden: Konkurrensfrågor inom offentlig sektor.


Lektor, jur. dr Torbjörn Ingvarsson
Uppsala universitet
Juridiska Institutionen
Box 512
SE-751 20 Uppsala
Tel.: 46 18 471 20 19
Fax: 46 18 15 27 14
E-mail: Torbjorn.Ingvarsson@jur.uu.se
Hemsida: http://www.jur.uu.se/staff/default.aspx?action=visa&id=1108
Intresseområden: Obligationsrätt, avtalsrätt, fordringsrätt, säkerhetsrätt, sakrätt, insolvensrätt.

Lektor, jur.dr Herbert Jacobson
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för affärsrätt
581 83 Linköpings Universitet.
Mobil: 0739-352490
E-mail: Herbert.Jacobson@liu.se


Docent, Jur. dr Marie Karlsson-Tuula
Handelshögskolan vid Karlstads universitet
SE-651 88 Karlstad
Tel.: 46 54 700 21 47
Mobil: 46 73 546 41 81
Fax: 46 54 83 91 99
E.mail: marie.karlsson-tuula@kau.se

Biträdande chefsjurist Patrik Kastberg, Region Skåne  www.linkedin.com/in/patrikkastberg och www.patrik.kastberg.se

Docent i affärsrätt Jan Kellgren
Forskningsledare Avd. för Affärsrätt
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI),
Linköpings universitet
581 83 Linköping
Tfn: 013-28 5871
Fax: 013-28 1873
E-post: jan.kellgren@liu.se
Presentation: www.iei.liu.se/rorf/kellgren-jan
Intresseområden: skatte- och redovisningsrättsamt kommunikation/diskurs och etik i rättsliga sammanhang.


Lektor, jur. dr. Fredric Korling
Stockholms universitet
Juridiska institutionen
Stockholm Centre for Commercial Law
SE-106 91 Stockholm
Tel: 46 8 16 21 95
Fax: 46 8 16 25 66
Mobil: 46 709 540 170
E-mail: fredric.korling@juridicum.su.se
Intresseoråden: finansiella rådgivares ansvar och intressekonflikter på den finansiella marknaden


OPS-specialist Jan T. Knoph
Försvarsmakten
Högkvarteret
PROD OPS
107 85 Stockholm
Besöksadress: Banérgatan 62
Tel: 08-788 87 46
E-mail: Jan.Knoph@mil.se
Intresseområden: OPS (OPP, PPP, PFI), MR kontra regleringen av statens våldsanvändning och civilrättsliga konsekvenser därav.


Doktorand Arnaud Lauer
Stockholms universitet
Juridiska institutionen
SE-106 91 Stockholm
Tel.: 46 816 3292
Mobil: 46 76234 7013
Fax: 46 8612 0159
E-mail: a_lauer_arz@hotmail.com
Hemsida: http://juristeili.site.voila.fr
Intresseområden: Mänskliga rättigheter och civil rätt.


Professor, jur. dr Olle Lundin
Uppsala universitet
Juridiska institutionen
Box 512
SE-751 20 Uppsala
Tel.: 46 18 4717 996
Fax: 46 18 4717 666
E-mail: Olle.Lundin@jur.uu.se
Hemsida: http://www.jur.uu.se/staff/default.aspx?action=visa&id=707
Intresseområden: Kontroll och tillsyn av offentlig verksamhet, offentliga företag, allmän förvaltningsrätt, kommunalrätt.


Universitetsjurist, jur. kand. Camilla Lööw Lundin
Juridiska avdelningen
Uppsala universitet
Box 256
SE-751 05 UPPSALA
Tel.: 46 18 4717 405
Fax: 018-471 16 41
E-mail: Camilla.loow_lundin@uadm.uu.se
http://katalog.uu.se/empInfo/?id=N10-23


Professor, jur. dr Tom Madell
Umeå universitet
Juridiska institutionen
SE-901 87 Umeå
Tel.: 46 90 7867 942
Fax: 46 90 7866 587
E-mail: Tom.Madell@jus.umu.se
Hemsida: http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/madell_tom/
Intresseområden: Obligationsrätt, Avtal mellan myndigheter och enskilda, Kvalitetsgarantier inom offentlig verksamhet, Konkurrensfrågor inom offentlig verksamhet m.m.


Professor, jur. dr Ruth Mannelqvist
Umeå universitet
Juridiska institutionen
SE-901 87 Umeå
Tel.: 46 90 7867 417
Fax: 46 90 7866 587
E-mail: Ruth.Mannelqvist@jus.umu.se
Hemsida: http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/mannelqvist_ruth/
Intresseområden: Socialförsäkringsrätt och välfärdsrätt m.m.


Doktorand Linda Nyberg
Lunds universitet
Statsvetenskapliga institutionen
Box 52
SE-221 00 Lund
Tel.: 46 730 534 003


Professor, jur. dr Lena Olsen
Uppsala universitet
Juridiska institutionen
Box 512
SE-751 20 Uppsala
Tel.: 46 18 4712 034
Fax: 46 18 1527 14
E-mail: lena.olsen@jur.uu.se
Hemsida: http://www.jur.uu.se/PersonalInfo.aspx?UserId=673
Intresseområden: Konsumenträtt m.m.


Advokat Kristian Pedersen
Advokatfirman Delphi
Regeringsgatan 30-32
P.O. Box 1432
SE-111 84 Stockholm, Sweden
Tel: 46 8 677 55 16
Mobil: 46 709 25 25 45
E-post: Kristian.Pedersen@delphi.se


Lektor, jur. dr Vilhelm Persson
Lunds universitet
Juridiska fakulteten
Lilla Gråbrödersgatan 4
Box 207
SE-221 00 Lund
Tel.: 46 46 2221 009
Fax: 46 46 2224 444
E-mail: vilhelm.persson@jur.lu.se
Intresseområden:


Jur dr, universitetslektor Ann-Christine Petersson Hjelm
Linköpings universitet
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Tfn: 461136 3548
E-post: ann-christine.petersson.hjelm@liu.se


Universitetsadjunkt, jur.dr Ulrika Sandén
Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete
E-post: ulrika.sanden@oru.se 
Telefon: 019-303123


Gästprofessor i socialrätt med inriktning mot barnrätt Johanna Schiratzki
Avd f socialt arbete
Inst för samhälls- och välfärdsstudier
Linköpings universitet
Se-601 74 Norrköping
tfn: 461136 3569
E-post: johanna.schiratzki@liu.se
http://www.isv.liu.se/medarbetare-vid-isv/schiratzki-johanna?l=sv


Doktorand, advokat, jur. kand. Andrea Sundstrand
Stockholms universitet
Juridiska institutionen
SE-106 91 Stockholm
Tel.: 46 8 16 28 72
E-post: andrea.sundstrand@juridicum.su.se
Hemsida: http://www.juridicum.su.se/jurweb/kontakt/person.asp?lang=swe&personid=410
Intresseområden: offentlig upphandling

Regionjurist Johanna Svensson, Juridiska enheten, Koncernavdelning ärendesamordning och kansli, Koncernkontoret Västra Götalandsregionen Tel: 0700 – 82 36 02 E-post: johanna.jm.svensson@vgregion.se


Lektor, jur. dr Patrik Södergren
Umeå universitet
Juridiska institutionen
SE-901 87 Umeå
Tel.: 46 90 7866 224
Fax: 46 90 7866 587
E-post: Patrik.Sodergren@jus.umu.se
Hemsida: http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/sodergren_patrik/
Intresseområden: Processrätt


Delägare/partner och advokat Anna Ulfsdotter Forssell
Advokatfirman Delphi & Co
Regeringsgatan 30?32
P.O. Box 1432
SE-111 84 Stockholm, Sweden
Tfn: 46 8 677 5521
Mobile: 46 709 25 25 03
E-post: Anna.Ulfsdotter-Forssell@delphi.se
www.delphilaw.com


Lantmätare, tekn. dr Maria Ulfvarson Östlund
Lantmäterimyndigheten i Stockholm
Box 477 00
SE-117 94 Stockholm
Tel.: 46 8 6855 743
Fax: 46 8 6855 750
Mobil: 46 70 6855 843
E-post: maria.ulfvarson-ostlund@telia.com
Hemsida: www.lantmateriet.se
Intresseområden: Fastighetsrätt, offentlig rätt och exploateringsavtal m.m.

Biträdande universitetslektor, jur.dr. Sacharis Votinius
Lunds universitet
Juridiska fakulteten
Lilla Gråbrödersgatan 4
Box 207
SE-221 00 Lund
Tel: 046-222 10 63
E-post: Sacharias.Votinius@jur.lu.se

Doktorand, jur. kand Caroline Wehlander
Umeå universitet
Juridiska institutionen
SE-901 87 Umeå
Fax: 46 90 7866 587
E-post: Caroline.Wehlander@jus.umu.se
Hemsida: http://www.umu.se/sok/personalkatalog/visa-person?uid=cawe0027&guise=anst1
Intresseområden: Tjänster av allmänt intresse, SGI, SGEI


Doktorand, jur. kand. Åsa Örnberg
Stockholms universitet
Juridiska institutionen
SE-106 91 Stockholm
Tel.: 46 816 2614
Fax: 46 8612 4109
E-mail: asa.ornberg@juridicum.su.se
Hemsida: http://www.juridicum.su.se/jurweb/kontakt/person.asp?lang=swe&personid=324
Intresseområden: Kommunala bolag

Nätverket är öppet för alla som kommer i kontakt med frågor som har både privaträttsliga och offentligrättsliga inslag, såväl forskare som praktiskt verksamma jurister.

Vill du ansluta dig till nätverket?
Kontakta någon av kontaktpersonerna nedan,
Danmark: Karsten Naundrup Olesen, kno@sam.sdu.dk
Finland: Eija Mäkinen, eija.makinen@uwasa.fi
Island: Margrét Vala Kristjánsdóttir: margretvala@hr.is
Norge: Johan Aulstad, johan.aulstad@jus.uit.no
Sverige: Toias Indén, tobias.inden@jus.umu.se


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion