Forskningssamarbete inom nätverket

En av de bärande tankarna bakom nätverket har, utöver att skapa en naturlig arena för att träffas och anordna olika aktiviteter, varit att dessa kontakter i förlängningen också kan leda till att olika forskarkonstellationer kan bildas och därigenom skapa samnordiska forskningsprojekt; interdisciplinära eller tvärvetenskapliga. Olika forskargrupper med kopplingar till nätverket kan således erhålla medel för att starta nya projekt inom fältet.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion