Aktiviteter

Aktiviteter under 2011-2012 (Danmark)

Disputationer

Konferenser

The Research Group on Competition and Market Law at the Faculty of Law at the University of Bergen (Forskergruppe for konkurranse- og markedsrett) is currently finalising details for its conference on “Competition and Public Procurement Law Challenges in the Heath Care Sector.”

The conference will take place on the 20th and 21st of September 2012, at the Scandic Neptun hotel in Bergen City Centre, and is being organised in connection with our ongoing research project “Competition and market related challenges raised by modernization of the public sector,” (Konkurranse- og markedsrettslige utfordringer ved moderniseringen av offentlig sektor).

The aim of the seminar is to bring together national and international Competition, State Aid and Public Procurement law experts to discuss selected topics concerning the health care sector.

The general structure of the seminar will be based around three panel discussions (“Competition Law and Health Care”; “Financing Health Care under State aid rules” and “Public Procurement and the Health Sector), to be chaired by Professor Tore Lunde, Research Fellow Malgorzata Cyndecka and Professor Emeritus Kai Krüger respectively.

Confirmed speakers so far include: Professor Wolf Sauter (University of Tilburg), Professor Kurt Richard Brekke (Norwegian School of Economics), Professor Phedon Nicolaides (EIPA); Associate Professor Ronny Gjedemsjø (University of Bergen) and Dr. Okeoghene Odudu (University of Cambridge).

Although participation at the conference and dinner at Fløien Folkerestaurant (Thursday evening) will be free of charge, the number of participants is limited. The final programme and a binding registration form will therefore follow shortly.

But for now, please save these dates – and feel free to pass word on to others who might be interested!

PROF – Nordisk netværk for samspillet mellem privat og offentlig ret
arrangerer i samarbejde med Juridisk Institut ved Syddansk Universitet
konference den 24.-25. maj 2012.

Konferencens tema er VELFÆRD – VALGFRIHED – MARKED – DEMOKRATI, og under dette holder en række forskere fra alle nordiske lande oplæg om aktuelle emner med betydning for udviklingen af den offentlige sektor og integrationen af det offentlige og markedet.

Konferencen afholdes på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense, Danmark.

Deltagelse inklusive forplejning er gratis.

Deltagere arrangerer og betaler selv rejse og ophold.

Tilmelding foregår via dette link: www.sdu.dk/jura/tilmelding

Spørgsmål kan rettes til:
Tobias Indén: ton@sam.sdu.dk
Karsten Naundrup Olesen: kno@sam.sdu.dk

PROGRAM
Dag 1 (24. maj)
09.30‒10.00 Registrering og kaffe

10.00‒10.15 Velkomst, Lektor Karsten Naundrup Olesen, Juridisk Institut, Syddansk Universitet

10.15‒11.00 Friskolor och konkurrensens konsekvenser, Docent Jonas Vlachos,
Nationalekonomiska institutionen, Stockholms Universitet

11.15‒12.00 Giver reformer af den offentlige sektor mere velfærd? Professor Asbjørn Sonne Nørgaard, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

12.00‒13.00 Lunch, Universitetets restaurant

13.00‒13.45 Privat boendeservice som en del av kommunal åldringsvård - ett utkast till forskningsprojekt, Adm. Lic. Jan-Erik Helenelund, Faculty of Philosophy, Vaasa Universitet

13.45‒14.30 Planläggning och expropriation av mark för återförsäljning, Docent Frey Nybergh, Juridiska fakulteten, Helsingsfors universitet

14.30‒15.00 Kaffe

15.00‒15.30 Valgfrihed på forsyningsområdet, Professor Bent Ole Gram Mortensen, Juridisk Institut, Syddansk Universitet

15.30‒16.15 Private rettssubjekters plikt til å gi allmenhetens innsyn, Professor Johan Aulstad, Juridisk Fakultet, Universitetet i Tromsø

16.15−17.00 Private schools and administration law, Dosent Margrét Vala Kristjánsdóttir, Reykjavík University

19.00 Middag

Dag 2 (25. maj)

Session 1; Erstatningsretlige problemstillinger. Lokal O-95

09.30‒10.15 Hæftelsesansvar når private udøver myndighed, Marie-Louise Holle,
Juridisk Institut, CBS

10.15‒10.45 Kaffe

10.45‒11.30 Kommuners ansvar og menneskerettigheder, Professor Vibe Ulfbeck,
Juridisk Fakultet, Københavns Universitet

11.45‒12.30 Kommunalrettslig representasjon –erstatningsansvar ved kompetansebrudd, Førsteamanuensis Marcus Hoel Lie, Juridisk Fakultet, Universitetet i Tromsø

12.30 Afslutning og lunch

Session 2; Almene juridiske problemstillinger ved valgfrihed Lokal O-96

09.30‒10.15 Markedsstaten og valgfrihedssystemen, Stipendiat Minie Andersen,
Juridisk Institut, Syddansk Universitet

10.15‒10.45 Kaffe

10.45‒11.30 From citizens to clients? - New contractualism in public-private relationships, Heini Färkkilä, Helsingfors universitet

11.45-12.30 Prioritering og økonomiske konsekvenser, Lektor Eva Draborg og lektor Kent Kristensen, begge Syddansk Universitet

12.30 Afslutning og lunch

PROF-konferens den 8 december 2011

Markedsstaten - en juridisk undersøgelse af rammerne for konkurrence og samarbejde

Støttet af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv har forskere ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet, arbejdet med en række juridiske aspekter knyttet til foran- dringerne i organiseringen af den offentlige sektor og varetagelsen af de offentlige op- gaver.

Arbejdet er udført inden for rammerne af et projekt med titlen Markedsstaten - en juridisk undersøgelse af rammerne for kon- kurrence og samarbejde, og centrale ele- menter fra projektet præsenteres nu ved konferencen på Syddansk Universitet torsdag den 8. december 2011.

Programmet for konferencen er:
9:30 – 9:45 Om FSE-projektet og dets overordnede resultater Præsentation af dagens program v. lektor Karsten Naundrup Olesen, Juridisk Institut, Syddansk Universitet
9:45 – 10:15 OPS som begreb og nogle af aktiviteterne på området v. lektor Karsten Naundrup Olesen, Juridisk Institut, Syddansk Universitet
10:15 – 11:00 OPI-Lab – Tværregionalt projekt om udvikling af guidelines for offentlig-privat innovationssamarbejde. v. konsulent Søren Lundgaard, OPI-Lab, Region Syddanmark
11:00 – 11:15 Pause
11:15 – 12:00 Forsyningsvirksomhed mellem den private og offentlige sfære v. professor Bent Ole Gram Mortensen, Juridisk Institut, Syddansk Universitet
12:00 – 12:45 Frokost
12:45 – 13:30 Udbud og innovation v. professor Michael Steinicke, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
13:30 – 14:15 Institutionella offentlig privata partnerskap i ett längre tidsperspektiv - Val av part- ner, spridning av information och EU-rättens allmänna principer v. lektor Tobias Indén, Juridisk Institut, Syddansk Universitet
14:15 – 14:30 Pause
14:30 – 15:15 Tiden efter et OPS – hvordan sikrer den offentlige part fremtidig varetagelse af opgaven? v. lektor Karsten Naundrup Olesen, Juridisk Institut, Syddansk Universitet

8. december 2011, 9:30 – 15:15
Syddansk Universitet,
Campusvej 55,
5230 Odense M, auditorium O100
Deltagelse er gratis.

Tilmelding sker via dette link: www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Juridisk_institut/markedsstaten
Frist for tilmelding er 30. november 2011.

Aktiviteter under 2009-2010 (Sverige)

Disputationer

Patrik Södergren disputerade i Umeå den 11 december 2009 på avhandlingen "Vem dömer i gråzonen? Domstolsprövning i gränslandet mellan offentlig rätt och privaträtt". Fakultetsopponent var professor Outi Suviranta, Helsingfors universitet.

Konferenser

Den 26–27 augusti 2010 anordnades en PROF-konferens i Umeå; Den nordiska välfärden möter marknaden – förutsättningar och konsekvenser ur ett rättsligt perspektiv. Konferensanförandena har publicerats i antologin Den nordiska välfärden och marknaden – Nordiska erfarenheter av tjänster av allmänt intresse i en EU-rättslig kontext, Red. Tom Madell, Tarjei Bekkedal & Ulla Neergaard, Iustus, Uppsala 2011.

Aktiviteter under 2007-2008 (Norge)

Disputationer

Suvianna Hakalehto-Wainio disputerade i Helsingfors den 19 december 2008. Opponent var docenten Marko Mononen. Bokens titel är "Valta ja vahinko. Julkisen vallan käyttäjän vahingonkorvausvastuu vahingonkorvauslaissa" - "Power and Liability. Tort liability of the public authorities under the Tort Liability Act".

Tobias Indén disputerade i Umeå den 12 december 2008 på avhandlingen "Kommunen som konkurrent". Fakultetsopponent var professor Ulla Neergaard, Handelshögskolan i Köpenhamn.

Laura Kalliomaa-Puha disputerade i Helsingfors den 22 september 2007 i Helsingfors på en doktorsavhandling med titeln "Lämpat för äldre och sjuka? Avtal om närståendevård som instrument för äldreomsorg."

Konferenser

Nordisk PROF-seminar: Rettspørsmål i grensefeltet mellom offentlig rett og privatrett, i samarbeid med Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø, 3.–4. juni 2008.

Forskarkurs

Den 1–2 maj gavs en forskarkurs motsvarande 4 ECTS i Odense, Nordisk forskerskolekursus på SDU – Offentlig-privat ret foråret 2007.

Aktiviteter under 2004–2005 (Finland)

Konferenser

PROF-seminarium, De grundläggande fri- och rättigheterna i privaträtten och den offentliga rätten – Nordiskt seminarium, Tammerfors 27–28 maj 2005, i samarbete med Tammerfors Universitet, Institutionen för rättsvetenskap. Seminariet stöddes av Finlands Kommunförbund, Kommunalvetenskapliga centret vid Tammerfors universitet och Stiftelsen för Tammerfors Universitet. Konferensanförandena har publicerats i antologin Samspelet mellan offentlig rätt och privaträtt – de grundläggande fri- och rättigheterna, Eija Mäkinen (red.), Tammerfors 2005.

Aktiviteter under 2003 (Danmark)

Konferenser

PROF-konference på Syddansk Universitet, Odense 3.-4. december 2003. Vid konferensen fokuserades, genom inlägg från en rad nordiska forskare, på några av de komplicerade rättsfrågor som är hänförliga till avtalsslut och genomförande av avtal på det offentligrättsliga området. Föredragshållarnas inlägg finns publicerade i antologin Udførelse af offentlig opgave via kontrakt, Karsten Naundrup Olesen & Michael Steinicke (Red.), Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2004.

Aktiviteter under 2002 (Sverige)

Konferenser

PROF-symposium: Gråzonen mellan offentlig rätt och privat rätt – forskning i dag. Den 4–5 juni 2002 anordnade PROF ett rättssymposium i samarbete med Juridiska institutionen vid Umeå universitet. Symposiet finansierades genom bidrag från Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning och från Juridiska institutionen. Föredragshållarnas inlägg finns publicerade i två temanummer av Förvaltningsrättslig tidskrift 2002, häfte nr 3–4 och häfte nr 5–6.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion