PROF – Nordiskt nätverk för samspelet mellan privat och offentlig rätt

Nätverket är en arena för rättsutvecklingen och forskningsinsatserna på det offentlig-privata området. Samspelet innefattar en mängd olika rättsområden, inte bara privat- och offentligrättsliga regler, utan även regler om offentlig upphandling, konkurrensrätt och statsstöd m.m.

Välj någon av sidorna i menyn till höger för att läsa om nätverkets mål, aktiviteter, vilka som medverkar i nätverket osv.

PROF har även diskussionsgrupper på Facebook och LinkedIn.

Vill du ansluta dig till nätverket?
Ta kontakt med någon av kontaktpersonerna nedan.

Danmark: Karsten Naundrup Olesen: kno@sam.sdu.dk
Finland: Eija Mäkinen: eija.makinen@uwasa.fi
Island: Margrét Vala Kristjánsdóttir: margretvala@hr.is
Norge: Johan Aulstad: johan.aulstad@jus.uit.no
Sverige: Tobias Indén: tobias.inden@jus.umu.se 


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion