Till umu.se

Nyhetsarkiv

Den 24 augusti 2012 kl. 13-15 i Samvetet
Mittseminarium: Caroline Wehlander. Närläsare Jörgen Hettne, docent vid Lunds universitet och forskare vid SIEPS.

13 januari 2012, kl. 10.15 i hörsal E, Humanisthuset - Disputation
Mattias Hjertstedt försvarar sin doktorsavhandling Tillgången till handlingar för brottsutredare - en rättsvetenskaplig studie av beslag med husrannsakan, myndigheters utlämnandeskyldighet samt editions- och exhibitionsplikt.
Opponent är Prof. Dan Frände, Helsingfors universitet.

16 november 2011 kl. 13-15 i Samvetet
Jan Leidö tvåårsprövning. Närläsare är Jens Andreasson, Göteborg.

13 maj 2011 kl. 10.15 i Hörsal B, Samhällsvetarhuset - Disputation
Lena Landström försvarar sin doktorsavhandling Åklagaren som grindvakt. En rättsvetenskaplig studie av åklagarens befogenheter vid utredning och åtal av brott. Opponent: Prof. Anne Robberstad, Oslo universitet

9 mars 2011, kl. 10-12 i Samvetet
Slutseminarium: Mattias Hjertstedt, Tillgången till handlingar för brottsutredare. Närläsare Roberth Nordh, rektor vid Domstolsakademin.

12 januari 2011, kl. 13–15, Samvetet
Planeringsseminarium: Malin Brännström

13 oktober 2010, kl. 10-12 i Samvetet
Slutseminarium: Lena Landström Närläsare: Eric Bylander, docent processrätt

29 september 2010, kl. 13-15 i S304
Seminarium: Tom Madell "Att forska i juridikens gränsland"

26–27 augusti 2010
PROF-konferens i Umeå; Den nordiska välfärden möter marknaden – förutsättningar och konsekvenser ur ett rättsligt perspektiv.

25 augusti 2010, kl. 13–15, Samvetet
Planeringsseminarium: Caroline Wehlander

11 december 2009, kl. 10.15, Hörsal C
Disputation: Patrik Södergren, Vem dömer i gråzonen? Domstolsprövning i gränslandet mellan offentlig rätt och privaträtt. Fakultetsopponent är professor Outi Suviranta, Helsingfors universitet

12 november 2009, kl. 10–12, Lagrummet
Seminarium: Idrottsjuridik och kommuners (och universitetets?) engagemang i idrottslivet. Inledare är Karsten Naundrup Olesen, Syddansk Univeritet, Odense och Johan Lindholm, Juridiska institutionen

11 november 2009, kl. 13–15, Samvetet
Planeringsseminarium: Ann-Sofie Henrikson

30 september 2009, kl. 13-15 i Lilla samvetet
Forskningsseminarium: Johan Strömgren, Uppsala universitet om samerätt

Tillbaka till startsidan för Samspelet mellan privaträtt och offentlig rätt.