Samspelet mellan privaträtt och offentlig rätt

Inom forskningstemat Det rättsliga samspelet mellan privat och offentligt är flera forskare verksamma och forskning bedrivs inom ramen för flera olika projekt. Den offentliga verksamheten är i dag mångfacetterad och civil- och näringsrättsliga regler har – bl.a. genom globala trender som avregleringar, privatiseringar och bruket av marknadsrättsliga instrument, principer och begrepp – fått ett stort inflytande. Samtidigt har välfärdsstatliga utgångspunkter under lång tid påverkat utformningen av civilrättsliga regler och tolkningen av olika marknadsrättsliga principer. Detta har lett till en sammanflätning av den offentliga och den privata sektorn, med stundtals svåröverblickbara juridiska konsekvenser ur såväl ett nationellt som ett europeiskt perspektiv.

Den forskning som idag bedrivs inom ramen för temat omfattar ämnen inom de delar av rättssystemet som vanligen brukar delas in i civilrätt, förvaltningsrätt, konstitutionell rätt, EU-rätt, konkurrensrätt, näringsrätt, processrätt, hälso- och sjukvårdsrätt osv.

Ansvarig för temat:

Tobias Indén


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion