Law & Emerging Technologies

Inom forskningstemat Law & Emerging Technologies samlas forskare, doktorander och lärare som på olika sätt arbetar kring mötet mellan rätt och ny teknik/innovationer.

Historien är full av exempel på hur innovationer satt djupa spår i rätten och samhället. Sådana innovationer inkluderar järnvägar, bilar, datorer och genteknik, bara för att nämna några moderna exempel. Nya innovationer framträder ständigt och skapar nya rättsliga möjligheter och utmaningar: Nya rättsliga problem och möjligheter uppstår, samt befintliga problem kommer i ett nytt ljus. Mötet mellan rätt och innovationer utgör ofta rättens frontlinje, samt ställer nya och etablerade rättsområden, frågor och principer på sin spets – med relevans bortom innovationer och teknologi.

Inom forskningstemat Law & Emerging Technologies samlas forskare, doktorander och lärare som på olika sätt arbetar kring mötet mellan rätt och ny teknik/innovationer, t.ex. informationsteknik och det framväxande digitala samhället.

Är ni intresserade av samarbete med oss så tveka inte att ta kontakt med oss. 

Kontaktperson för temat: Jan Leidö


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion