Barnrätt och familjerätt (Child Law and Family Law)

Forskningstemat om barnrätt och familjerätt samlar forskare och lärare med intresse för barnrätt och de olika delar av civilrätten och den offentliga rätten som rör barn, ungdomar och familjer

Traditionellt har individen varit beroende av familjen för sitt ekonomiska och sociala skydd, vilket också tydligt återspeglats i den rättsliga regleringen. Införandet av välfärdsstaten har delvis ändrat det, genom att vissa delar av ansvaret för en individ har överförts från familjen till stat, kommun och även marknad. Familjen framstår dock fortfarande som en viktig del i en individs ekonomiska och sociala skydd; detta gäller särskilt barn och unga.

Inom temat barn- och familjerätt utforskas dessa och liknande frågor, rörande allt från civilrättsliga frågor om arv, bodelning och underhåll, till social- och förvaltningsrättsliga frågor om barnskydd, sociala förmåner till familjer och olika aspekter på barns rättigheter och hur de tas till vara, till exempel i skolan, hemmet och i rättsprocesser. Dessa frågor utreds bland annat med genusrättsliga, barnrättsliga och andra kritiska perspektiv. Forskning om olika familjeformer, sexualitet och rätten samt tvärvetenskaplig forskning ingår.

Om du vill samarbeta med oss eller är intresserad av att veta mer om vårt forskningstema, så får du gärna kontakta någon av oss.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion