Forskningsteman

För närvarande finns det sju olika forskningsteman vid institutionen, som omfattar bland andra Rätten och arbetsmarknaden, Digital RättsvetenskapCentrum för Europarätt och Internationell Handelsrätt och Civilrättens fundament och enhet. Syftet med den tematiserade forskningen är dels att utveckla kvalitén i forskning och grundutbildning, dels att skapa en god grund för både nya projekt och rekrytering av doktorander, lärare och forskare.

Forskningssamarbete sker med många internationella och nationella nätverk och inom många teman och projekt sker även samarbeten med myndigheter och företag. Exempel på sådana samarbeten finns inom temana Brottsoffer och Samspelet mellan privaträtt och offentlig rätt. Juridiska institutionen har dessutom, under många år, bedrivit forskning och utvecklingsarbeten på den internationella arenan inom ramen för temat Stat, individ och säkerhet.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion