Ulf Vannebäck

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetsadjunkt

personbild

Verksam vid:

Juridik

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 93 82

Fax:

+46 90 786 65 87

E-postadress:

ulf.vanneback@umu.seE-post

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/vanneback_ulf/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/vanneback_ulf/ Webbsida

Forskning

Är sedan våren 2014 verksam som doktorand i projektet "Upphandling, marknad och markexploatering" finansierat av Konkurrensverket.
Projektets utgångspunkt är att tillämpliga upphandlingsregler är tänkta att tillgodose andra intressen än de intressen som ligger bakom parters och intressenters engagemang i ett markexploateringsprojekt. Huvudsyftet är att analysera hur dessa olika intressen och utgångspunkter påverkar markexploateringar ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv.

...

Klicka här för att komma tillbaka till min personalsida.


Relaterad information

Publikationer 

Publikationer