Till umu.se

Publikationer: Johan Lindholm

 

Monografier, antologibidrag och vetenskapliga rapporter

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Edström, Örjan
Lindholm, Johan
Mannelqvist, Ruth

Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år

2017

Hämta

Derlén, Mattias
Lindholm, Johan

EU-rättens framtid som rättsvetenskaplig disciplin: början på slutet eller slutet på början?

2017

Hämta

Derlén, Mattias
Lindholm, Johan

Bosman: A Legacy Beyond Sports

2016

-

Derlén, Mattias
Lindholm, Johan
Markus, Naarttijärvi

Konstitutionell rätt

2016

-

Derlén, Mattias
Ingmanson, Staffan
Lindholm, Johan

Grundläggande EU-rätt

2015

-

Lindholm, Johan

Kommersiell exploatering av idrottslig verksamhet ur ett konkurrensrättsligt perspektiv

2015

Hämta

Lindholm, Johan

Idrottsjuridik

2014

-

Tidskriftsartiklar

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Derlén, Mattias
Lindholm, Johan

Från Champagne till Ramlösa: EU-domstolens rättspraxis i svenska underinstanser
Europarättslig tidskrift, 4: 695-716

2017

-

Derlén, Mattias
Lindholm, Johan

Is it good law?: network analysis and the CJEU's internal market jurisprudence
Journal of international economic law (Oxford), 20(2): 257-277

2017

-

Derlén, Mattias
Lindholm, Johan

Peek-A-Boo, It’s a Case Law System!: Comparing the European Court of Justice and the United States Supreme Court from a Network Perspective
German Law Journal, 18(3): 647-686

2017

Hämta

Lindholm, Johan

International Sports Law Journal (2016) 16:3-4
International sports law journal, 16(3-4): 129-130

2017

-

Larsson, Olof
Naurin, Daniel
Derlén, Mattias; et al.

Speaking law to power: the strategic use of precedent of the court of justice of the European Union
Comparative Political Studies, 50(7): 879-907

2017

-

Lindholm, Johan

Can I Please Have a Slice of Ronaldo?: The Legality of FIFA's ban on Third-Party Ownership under European Union Law
The International Sports Law Journal, 15(3-4): 137-148

2016

-

Lindholm, Johan

Pechstein: Från Lausanne till Strasbourg
Idrottsjuridisk skriftserie, 21: 105-121

2016

-


Relaterad information

Johan Lindholm