Jan Leidö

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Juridik

Roller:

Webbansvarig

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 58 92

E-postadress:

jan.leido@umu.seE-post 2

jan.leido@jus.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/leido_jan/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/leido_jan/ Webbsida

Forskning

Min forskning präglas genomgående av globaliseringens och digitaliseringens påverkan på rätten och rättens förhållande till framväxten av privata rättsordningar. Forskningen spänner över olika rättsområden såsom internationell och komparativ förmögenhetsrätt, immaterialrätt, IT-rätt, konkurrensrätt, dataskyddsrätt och internationell privat- och processrätt.

Aktuell forskning

Rättsliga förutsättningar för privat rättsbildning

Postdoktjänst 2015–2016 finansierad av Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning.

Inom allt fler områden växer privata rättsordningar fram. Köpmannarätten lex mercatoria, idrottens interna regelsystem lex sportiva, och informationsteknikens lex digitalis och EULAw är bara några exempel där privata aktörer skapar egna regelsystem som ofta tillämpas av privata rättsskipningsinstitut. Detta aktualiserar en mängd frågor om de rättsliga förutsättningarna för privat rättsbildning: Vilka yttre och inre krav ställs på privat rättsbildning? Hur förhåller sig vanliga modeller av privat rättsbildning till dessa förutsättningar? Vilka likheter och skillnader finns mellan olika modeller och vad kan de lära av varandra? Hur kan teorier om privat rättsbildning, rättspluralism, samt förhållandet mellan privat rättsbildning och traditionell rätt etableras och utvecklas? Detta är några frågor som undersöks i detta projekt. 

Tidigare forskning

Den 5 juni 2014 försvarade jag min avhandling Realizing the Single Software Market: Cross-National Validity of Software License Agreements. I avhandlingen undersöks tvärnationell giltighet av användaravtal för standardmjukvara under amerikansk och tysk rätt, två för ämnet centrala rättssystem. Genom detta undersöks möjligheten att överbrygga nationella skillnader genom tvärnationell tillämpning av användaravtal i syfte att realisera en gemensam mjukvarumarknad. I avhandlingen analyseras befintliga problem och förslag ges till hur den tvärnationella giltigheten kan förbättras. Handledare var docent Johan Lindholm samt professorn och hovrättsrådet Tom Madell.

Under hösten 2012 var jag visiting student researcher vid UC Berkeley, School of Information.

Klicka här för att komma tillbaka till min personalsida.