Staffan Ingmanson

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Juridik

Roller:

Företrädare för lika villkor

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 65 49

Fax:

+46 90 786 65 87

E-postadress:

staffan.ingmanson@umu.seE-post 1

staffan.ingmanson@jus.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/ingmansson_staffan/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/ingmanson_staffan/ Webbsida

Forskning

Disputerade 2005 på avhandlingen "Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU". Min forskning idag är främst inriktad på frågor med anknytning till EU:s regler om den fria rörligheten för personer och reglerna om det europeiska medborgarskapet.

Aktuell forskning

Aktuell

Tidigare forskning

Det övergripande syftet med avhandlingen var att undersöka vilka rättsliga strategier och lösningar som tillämpas på EU-nivå för att undanröja de hinder för arbetskraftens fria rörlighet som följer av att det i medlemsländerna uppställs olika utbildnings- och andra kvalifikationskrav för tillträde till ett och samma yrke eller yrkesverksamhet. (Se även nedan under "Projektbeskrivning".) Jag deltar även i forskningstemat "Rätten och arbetsmarknaden".

Klicka här för att komma tillbaka till min personalsida.