Ann-Sofie Henrikson

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Juridik

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 61 67

Fax:

+46 90 786 65 87

E-postadress:

ann-sofie.henrikson@umu.seE-post 1

ann-sofie.henrikson@jus.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/henrikson_ann-sofie/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/henriksson_ann-sofie/ Webbsida

Forskning

Forskning. Jag har under hösten 2009 inlett ett doktorandprojekt om lagstiftarens syn på konsumenten i konsumentkreditlagstiftningen och, om och vilken betydelse den har för lagstiftningens utformning. 

Aktuell forskning

Jag forskar inom civil- och insolvensrätt. Jag har under våren 2009 inlett ett avhandlingsarbete med titteln "Konsumnetbegreppets betydelse för kreditgiving till konsumenter". Huvudhandledare är professor Annina H Persson, Örebro universitet och biträdande handledare är professor Tom Madell, Umeå universitet.

Tidigare forskning

Seeking Legal Solutions to Debt Problems in Credit Societies. Council of Europe study, 2005. With Johanna Niemi-Kiesiläinen.

Klicka här för att komma tillbaka till min personalsida.


Relaterad information

Publikationer

Publikationer