Görel Granström

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Juridik

Roller:

Prefekt
Katalogansvarig

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 74 18

Fax:

+46 90 786 65 87

E-postadress:

gorel.granstrom@umu.seE-post 1

gorel.granstrom@jus.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/granstrom_gorel/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/granstrom_gorel/ Webbsida

Forskning

Jag skrev min avhandling i ämnet rättshistoria om värnpliktsvägran i Sverige 1898-1925. Därefter har jag forskat om hur homo-, bi- och transpersoner blir bemötta av rättsväsendet och vilka rättigheter de har som brottsoffer. Jag har även forskat om hur rättsväsendets aktörer, främst polis och åklagare, implementerar lagstiftarens intentioner avseende brottsoffers rättigheter. Mitt nuvarande forskningsprojekt handlar om brottsoffrets ställning i processen där jag bland annat undersöker om möjligheten för brottsoffret att agera i huvudförhandlingen har förändrats under den senaste tioårsperioden. Jag ingår i institutionens forskningstema Brottsoffer i rättsväsendet.

Aktuell forskning

Sedan den 1 juli 2011 arbetar jag med forskningsprojektet Att göra sin röst hörd. En rättsvetenskaplig studie av brottsoffers rättsliga ställning i straffprocessen. Projektet pågår till och med år 2014 och finansieras av Brottsofferfonden och Vetenskapsrådet.

Tidigare forskning

Jag disputerade år 2002 på en avhandling i rättshistoria om värnpliktsvägran i Sverige 1898-1925 där jag bland annat diskuterar föreställningar om manlighet som de kom till uttryck i debatten kring samvetsfrihetens gränser.

Under åren 2003-2007 var jag projektledare för Juridiska institutionens forskningsprojekt Brottsoffer i rättsväsendet. I mitt delprojekt Heteronormativa strukturer i rättsväsendet studerade jag bland annat hur offer för homofobiska hatbrott bemöttes av rättsväsendet. Projektet finansierades av Kempestiftelserna och avslutades i december 2007.

Under åren 2008-2011 arbetar jag i forskningsprojektet Rättsväsendets aktörer och implementeringen av lagstiftarens syn på brottsoffers rättigheter. Projektet finansierades av Brottsofferfonden.

Klicka här för att komma tillbaka till min personalsida.


Relaterad information

Publikationer

PublikationerOpublicerade artiklar

Forskningsteman

Brottsoffer i rättsväsendet