Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Brännström, Malin

Samiska markrättigheter i förändring?: Hovrättens dom i Girjas-målet väcker frågor om innebörden av rättigheter till fast egendom
Juridisk Publikation

2018

Hämta

Brännström, Malin

Lagstiftning försvårar konflikt
Biodiverse, 22(3): 8-9

2017

-

Brännström, Malin

Skogsbruk och renskötsel på samma mark: En rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten

2017

Hämta

Brännström, Malin

Skogsbruk och renskötsel på samma mark: en rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten
Insolvensrättslig tidskrift, 2(3): 61-76

2017

-

Brännström, Malin
Vannebäck, Ulf

Egendomsskyddet och den speciella fastighetsrätten – rättsliga utmaningar

2017

Hämta

Brännström, Malin

Frågor om samisk rätt till land och vatten avgörs av domstolar

2011

-

Brännström, Malin

Samerna och naturresurserna

2009

-


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion