Till umu.se

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Brännström, Malin

Skogsbruk och renskötsel på samma mark: En rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten

2017

Hämta

Brännström, Malin

Skogsbruk och renskötsel på samma mark: En rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten
Insolvensrättslig Tidskrift

2017

-

Brännström, Malin
Vannebäck, Ulf

Egendomsskyddet och den speciella fastighetsrätten – rättsliga utmaningar

2017

Hämta

Brännström, Malin

Frågor om samisk rätt till land och vatten avgörs av domstolar

2011

-

Brännström, Malin

Samerna och naturresurserna

2009

-