Malin Brännström

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Postdoktor

personbild

Verksam vid:

Juridik

Adress:

Umeå universitet , SE-901 87 Umeå , Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 79 42

Fax:

+46 90 786 65 87

E-postadress:

malin.brannstrom@umu.seE-post 2

malin.brannstrom@jus.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/brannstrom_malin/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/brannstrom_malin/ Webbsida

Forskning

Min forskning rör huvudsakligen frågor om markanvändning, nyttjandet av naturresurserna och de rättigheter som är kopplade till detta. Min forskning spänner över ett flertal rättsområden, som privaträtt, offentlig rätt, processrätt och konstitutionell rätt. Jag är också intresserad av samiska rättigheter och urfolksrätt.

Jag ingår i två forskningsteman vid institutionen: Civilrättens fundament och enhet samt Samspelet mellan privaträtt och offentlig rätt.

Aktuell forskning

Jag är för närvarande anställd som forskare vid Institutet för subarktisk landskapsforskning, INSARC, vid Silvermuseet i Arjeplog inom projektet ”Recalling the past: Cultural heritage, landscapes and identity processes in northern Fennoscandia”. Målsättningen är att klarlägga och belysa landskapsnyttjande och samhällsförändringar norra Norrlands kustområden under en tid då kulturlandskapet formades av jägare, fiskare, renskötare och bönder. I ett tvärvetenskapligt arbete över de arkeologiska, historiska och ekologiska ämnesfälten studeras sociala och ekonomiska strukturer, vilket naturligt hör ihop med de rättsuppfattningar som rått.

Tidigare forskning

Jag disputerade den 12 maj 2017 med avhandlingen ”Skogsbruk och renskötsel på samma mark. En rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten”. Avhandlingen behandlar förhållandet mellan fastighetsägarens skogsbruk och samebyarnas rätt att använda samma mark för renbete. Det rör sig om ett privaträttsligt förhållande som huvudsakligen regleras genom skogsvårdslagen, som utgör en offentligrättslig lagstiftning. I avhandlingen görs jämförelser med regleringen av andra fastighetsrättsliga rättsförhållanden, som exempelvis grannförhållanden, servitut och nyttjanderätter. I avhandlingen analyseras även hur det konstitutionella skyddet för egendom påverkar förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten.

Klicka här för att komma tillbaka till min personalsida