Till umu.se

Publikationer: Viola Boström

 

Monografier, antologibidrag och vetenskapliga rapporter

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Andersson, Anderz
Boström, Viola
Lyrenäs, Sara; et al.

Juridik för lärare

2017

-

Boström, Viola

Om normativa argument, den allmänna rättsuppfattningen - och exemplet successionsrätt

2011

-

Boström, Viola
Lundmark, Kjell

Skoljuridik

2011

-

Boström, Viola
Lundmark, Kjell

Skoljuridik

2009

-

Boström, Viola
Häggqvist, Erik
Landström, Lena; et al.

Developing legal education: the Lao context and a Swedish approach to problem-based learning

2006

-

Boström, Viola

Tolkning av testamente

2003

-

Boström, Viola

Familienerbrecht und Testierfreiheit in Schweden und anderen skandinavischen Ländern

2001

-

Tidskriftsartiklar

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Boström, Viola
Grundin, Lina
Lyrenäs, Sara; et al.

Om rättssäkerhet och särskilt stöd enligt skollagen: blev det bra?
Förvaltningsrättslig Tidskrift

2014

-

Boström, Viola

Dispositionsprincipen, bevisvärdering och Harry Scheins testamente
Juridisk Tidskrift

2012

-

Boström, Viola
Israelsson, Ulf

Är arvsrätten föråldrad? Något om sambors efterlevandeskydd
Svensk Juristtidning

2004

-

Boström, Viola

Efterlevande makes rätt att testamentariskt förfoga över egendom som innehas med fri förfoganderätt - anledning att se över gamla testamenten
Juridisk Tidskrift, 7 (1995/1996): 806-815

1995

-

Recensioner

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Boström, Viola

Anders Eriksson, Arv och testamente
Juridisk Tidskrift, 2009/10(1): 141-143

2010

-


Relaterad information

Viola Boström