Publikationer: Viola Boström

 

Monografier, antologibidrag och vetenskapliga rapporter

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Andersson, Anderz
Boström, Viola
Lyrenäs, Sara; et al.

Juridik för lärare

2017

-

Boström, Viola
Nordvik, Marie
Perry, Elizabeth

Regulations of and remedies for corporal punishment against children: comparative legal perspectives from Sweden, Norway and the USA

2017

Hämta

Boström, Viola
Lagerkvist, Signe

Vetenskap, rättsvetenskap och författande av uppsatser inom juristutbildningen

2017

Hämta

Andersson, Anderz
Boström, Viola

Arbetsmiljön i skolan

2016

-

Boström, Viola
Hjertstedt, Mattias

Ordning och trygghet

2016

-

Boström, Viola
Hellström, Olof
Israelsson, Ulf; et al.

Skolan, barnet och familjen

2016

-

Boström, Viola

Skadestånd

2016

-

Tidskriftsartiklar

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Boström, Viola
Grundin, Lina
Lyrenäs, Sara; et al.

Om rättssäkerhet och särskilt stöd enligt skollagen: blev det bra?
Förvaltningsrättslig Tidskrift

2014

-

Boström, Viola

Dispositionsprincipen, bevisvärdering och Harry Scheins testamente
Juridisk Tidskrift

2012

-

Boström, Viola
Israelsson, Ulf

Är arvsrätten föråldrad? Något om sambors efterlevandeskydd
Svensk Juristtidning

2004

-

Boström, Viola

Efterlevande makes rätt att testamentariskt förfoga över egendom som innehas med fri förfoganderätt - anledning att se över gamla testamenten
Juridisk Tidskrift, 7 (1995/1996): 806-815

1995

-

Recensioner

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Boström, Viola

Anders Eriksson, Arv och testamente
Juridisk Tidskrift, 2009/10(1): 141-143

2010

-


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Relaterad information

Viola Boström