Karin Åström

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Juridik

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 94 82

Fax:

+46 90 786 65 87

E-postadress:

karin.astrom@umu.seE-post 1

karin.astrom@jus.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/astrom_karin/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/astrom_karin/ Webbsida

Forskning

Min forskning kretsar kring implementering av internationell rätt i nationella rättssystem, mänskliga rättigheter, gränsöverskridande brottslighet och brottsofferfrågor.

Aktuell forskning

Från och med hösten 2015 ingår jag i ett EU-projekt kallat ”The Lifecycle of a Hate Crime”. Projektet består av en jämförelse mellan fem EU-länder avseende hur de rättsliga aktörerna i varje land arbetar med hatbrottsfrågor, både vad gäller lagstiftning och tillämpning.

Annan forskning avser rättsliga implikationer för utsatta migranter som utnyttjas i tvångsarbete, främst tiggeri. Vilka internationella åtaganden har Sverige förbundit sig till, hur har dessa implementerats och tillämpats? Som en del i denna forskning samarbetar jag med forskare vid Law School, Flinders Univeristy, South Australia. Samarbetet har en tydlig komparativ prägel för att synliggöra skillnader och likheter mellan hur offer för människohandel identifieras och definieras i Sverige och Australien.

Tidigare forskning

Jag disputerade 2014 med avhandlingen "Rättsliga åtgärder mot människohandel – att skydda offer eller möta hot". Avhandlingen behandlar internationella instrument om människohandel utifrån två skyddsobjekt, staten och brottsoffret. Detta för att undersöka hur Sverige har valt att lösa frågan om införlivning i svensk lagstiftning. I avhandlingen utgår jag ifrån att det vid införlivningen av internationella instrument om människohandel förekommer en intresseavvägning mellan det säkerhetshot människohandel kan innebära som en del av prostitution, illegal migration och den organiserade brottsligheten samt det skydd som offren har rätt till genom bland annat instrument om mänskliga rättigheter.  Avhandlingen har ett tydligt brottsofferperspektiv där utgångspunkten ligger i den internationella rätten.

Klicka här för att komma tillbaka till min personalsida.


Relaterad information

Publikationer

Publikationer

Forskningsteman

Brottsoffer i rättsväsendetStat, individ och säkerhet