Ida Asplund

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Doktorand

personbild

Verksam vid:

Juridik

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 59 78

E-postadress:

ida.asplund@umu.seE-post 1

ida.asplund@jus.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/asplund_ida/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/asplund_ida Webbsida

Forskning

Mitt doktorandprojekt är förvaltningsrättsligt och handlar om den statliga tillsynsprocessens funktion ur ett rättssäkerhetsperspektiv för den enskilde anmälaren, hur olika modeller av tillsyn förmår tillvarata den enskilde anmälarens rättssäkerhet och vilken rättslig ställning den enskilde anmälaren har i tillsynsprocessen. Projektet behandlar också den inverkan på tillsynen som förvaltningspolitiska styrformer utövar. Jag intresserar mig särskilt för sektorstyrd tillsyn av socialtjänsten och hälso- och sjukvården som bedrivs av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och den tillsyn av diskrimineringslagstiftningen som bedrivs av Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Avhandlingen beräknas vara färdig hösten 2019.

...

Klicka här för att komma tillbaka till min personalsida.


Relaterad information

Publikationer

Forskningsteman

Stat, individ och säkerhet

Rätten, välfärden och arbetsmarknaden