Publikationer

Publikationer författande av de vid centrumet verksamma forskarna med relevans för centrumets verksamhetsområde

2015

 • Mattias Derlén, Staffan Ingmanson & Johan Lindholm, Grundläggande EU-rätt, (Liber, Stockholm 2015)
 • Mattias Derlén, Recension av Elina Paunio, ”Legal Certainty in Multilingual EU Law: Language, Discourse and Reasoning at the European Court of Justice”, Ashgate 2013, Common Market Law Review 2015, vol. 52(2), s. 598–599
 • Mattias Derlén, “A Single Text or a Single Meaning: Multilingual Interpretation of EU Legislation and CJEU Case Law in National Courts”, i Susan Šarčević (red.), Language and Culture in EU Law: Multidisciplinary Perspectives, Ashgate 2015, s. 53–72
 • Mattias Derlén & Johan Lindholm, ”Festina lente – Europarättens genomslag i svensk rättspraxis 1995–2015”, Europarättslig Tidskrift nr 1/2015 s. 151–177

2014

 • Mattias Derlén, “Multilingual Interpretation of CJEU Case Law: Rule and Reality”, European Law Review 2014, 39(3), s. 295-315
 • Mattias Derlén, “Multilingualism and Legal Integration in Europe” i Rita Temmerman & Marc Van Campenhoudt (red.), Dynamics and Terminology: An interdisciplinary perspective on monolingual and multilingual culture-bound communication, John Benjamins Publishing Company 2014, s. 17–41
 • Mattias Derlén & Johan Lindholm, "Goodbye van Gend en Loos, Hello Bosman? Using Network Analysis to Measure the Importance of Individual CJEU Judgments", European Law Journal vol. 20(5) pp. 667–687 (2014)
 • Jan Leidö, Realizing the Single Software Market : Cross-National Validity of Software License Agreements, doktorsavhandling, Iustus förlag, Uppsala 2014
 • Magnus Schmauch "Tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna och EU-rätten - en kommentar till en kommentar" Svensk Juristtidning 7/14
 • Magnus Schmauch "EES-avtalet idag – med reciprocitet, företräde och (indirekt) direkt effekt som nygamla ledord" Europarättslig tidskrift 3/2014

2013

 • Johan Lindholm & Anastasios Kaburakis, "Cases C-403/08 and C-429/08 FA Premier League Ltd and Others v QC Leisure and Others; and Karen Murphy v Media Protection Services Ltd, 4 Oct 2011", i Leading Cases in Sports Law pp. 271–286 (Jack Anderson ed., TMC Asser Press, Hague 2013)
 • Johan Lindholm, "The Impact of SBF v. KKV on Sport: Swedish Fender-Bender or European Pileup?", European Competition Law Review vol. 34 (7) pp. 367–372 (2013)
 • Mattias Derlén, Johan Lindholm, Martin Rosvall & Atieh Mirshahvalad, "Coherence Out Of Chaos: Mapping European Union Law By Running Randomly Through the Maze of CJEU Case Law", Europarättslig Tidskrift, nr. 3/2013 pp. 517–535

2012

 • Atieh Mirshahvalad, Johan Lindholm, Mattias Derlén & Martin Rosvall, "Significant Communities in Large Sparse Networks", PLoS ONE, 7(3):e33721 (2012)
 • Anastasios Kaburakis, Johan Lindholm & Ryan Rodenberg, "British Pubs, Decoder Cards, and the Future of Intellectual Property Licensing in the EU after Murphy", Columbia Journal of European Law vol. 18(2) pp. 307–322 (2012)
 • Mattias Derlén & Johan Lindholm (red.), Festskrift till Pär Hallström (Iustus, Uppsala 2012, 371 pp)
 • Mattias Derlén & Johan Lindholm, "Three Ideas: The Scope of EU Law Protecting Against Discrimination", i Festskrift till Pär Hallström pp. 77–100 (Mattias Derlén & Johan Lindholm eds., Iustus, Uppsala 2012)
 • Mattias Derlén & Johan Lindholm, "The Court of Justice and the Ankara Agreement: Exploring the Empirical Approach", Europarättslig Tidskrift nr. 3/2012 pp. 462–481
 • Mattias Derlén & Johan Lindholm, "“Fra.bo, en viktig bit i pusslet om de grundläggande friheternas horisontella verkan”, Europarättslig Tidskrift nr 4/2012 s. 707–721

2011

 • Mattias Derlén, “In Defence of (Limited) Multilingualism: Problems and Possibilities of the Multilingual Interpretation of European Union Law in National Courts”, i Anne Lise Kjaer & Silvia Adamo (red.), Linguistic Diversity and European Democracy, Ashgate, Burlington 2011, s. 143-166
 • Johan Lindholm, "The Changing European Landscape of Anti-Doping Following the Lisbon Treaty", International Sport Law Review Pandektis vol. 9(1/2) pp. 92–107 (2011)
 • Johan Lindholm, "DCFR, Please Meet National Procedure": Enforcing the Frame of Reference using National Procedural Law, in Foundations of European Private Law pp. 465–486 (Hans Micklitz et al. eds., Hart Publishing, Oxford 2011)
 • Mattias Derlén & Johan Lindholm, "Not Enough Room for Optimal Choices? The European Legal Framework for Green Taxes", i Green Taxation in East Asia pp. 167–208 (Richard Cullen & Jeff VanderWolk eds., Edward Elgar Publishing Co., Cheltenham 2011)
 • Johan Lindholm, "The Problems with Salary Caps under European Union Law: The Case Against Financial Fair Play", The Texas Review of Entertainment & Sport Law vol. 12(2) pp. 189–213 (2011)
 • Johan Lindholm, "En jämnare spelplan: EU-rättsliga problem och möjligheter med idrottsliga lönetak", Europarättslig Tidskrift nr 4/2011, pp. 685–704
 • Johan Lindholm, "Artikel 165 FEUF: Ett genombrott i EU-rättens förhållande till idrotten?", Idrottsjuridisk skriftserie vol. 16 (2011), pp. 160–175

2010

 • Johan Lindholm, "The Viability of Constitutional/Non-Constitutional Comparison", i New Dynamics in Comparative Law pp. 136–150 (Antonina Bakardjieva Engelbrekt & Joakim Nergelius eds., Edward Elgar Publishing Co., Cheltenham 2010)
 • Mattias Derlén & Johan Lindholm, "Article 28 EC and Rules on Use: A Step Towards a Workable Doctrine on Measures Having Equivalent Effect to Quantitative Restrictions", Columbia Journal of European Law vol. 16(1) pp. 191–231 (2010)
 • Mattias Derlén, Staffan Ingmanson & Johan Lindholm, EU-rätt (Liber, Stockholm 2010, 150 pp.)
 • Johan Lindholm, "Case C-325/08, Olympique Lyonnais SASP v. Olivier Bernard and Newcastle United UFC, Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 16 March 2010, not yet reported", Common Market Law Review vol. 47(4) pp. 1187–1197 (2010)

2009

 • Mattias Derlén, Multilingual Interpretation of European Union Law (Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn 2009) 
 • Mattias Derlén & Johan Lindholm, "Mickelsson: två män på vattenskoter vänder upp-och-ner på fri rörlighet för varor", Svensk juristtidning nr 10/2009 pp. 1072–1086
 • Mattias Derlén & Johan Lindholm, Treaties of the European Union (3rd ed., Print & Media, Umeå 2009, 234 pp)

2008

 • Mattias Derlén, ”Flerspråkigheten och rättssäkerheten - Några reflektioner kring EG-domstolens och nationella domstolars förhållningssätt”, Europarättslig tidskrift nr 4/2008 s. 894-913 
 • Johan Lindholm, "Det europeiska småmålsförfarandet – en liten början på något stort?", Svensk juristtidning nr. 10/2008 pp. 848–866
 • Johan Lindholm, "Idrottens särart och EU:s konkurrensrätt", Europarättslig Tidskrift nr. 4/2008 pp. 914–933

2007

 • Mattias Derlén, A Castle in the Air: The Complexity of the Multilingual Interpretation of European Community Law (Doktorsavhandling, Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet 2007) 
 • Mattias Derlén, “’Domaren skall grant veta lagen’ – Förhandsavgöranden, språkversioner och svenska domstolar i en omöjlig situation” i Svensk rätt i EU: en antologi, Iustus, Uppsala (Örjan Edström, red, 2007)
 • Johan Lindholm, State Procedure and Union Rights: A Comparison of the European Union and the United States (Dissertation, Iustus Förlag, Uppsala 2007, 386 pp.)
 • Johan Lindholm, "Harmonisering av processrätten – utvecklingslinjer", i svensk rätt i EU pp. 151–164 (Örjan Edström ed., Iustus, Uppsala 2007)
 • Mattias Derlén & Johan Lindholm, "Direktivs verkan före genomförandefristens utgång – preliminär, begränsad eller fullständig indirekt effekt?", Europarättslig Tidskrift nr. 1/2007 pp. 83–112

2006

 • Johan Lindholm & Mattias Derlén, "EG-domstolen behåller kontrollen – Kraven enligt CILFIT och Foto-Frost efter Gaston Schul", Europarättslig Tidskrift nr 2/2006 pp. 377–388

2004

 • Mattias Derlén, ”Nationella slutinstansers skyldighet att fråga EG-domstolen – CILFIT-doktrinen efter Lyckeskog”, Europarättslig tidskrift nr 1/2004 s. 85-93.

Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion