Forskning

Forskningen på Juridiska institutionen täcker många olika rättsområden. En stor del är av forskningen är organiserad i olika tematiserade forskningsteman, som omfattar både enskilda projekt och forskargrupper. Samtidigt bedrivs en omfattande forskning utöver de temaindelade studierna, inom områden som förvaltningsrätt, familjerätt, kredit- och obeståndsrätt, processrätt samt miljöekonomi.

För närvarande finns det sju olika forskningsteman, som omfattar bland andra Rätten, välfärden och arbetsmarknaden, Digital Rättsvetenskap och Civilrättens fundament och enhet. Syftet med den tematiserade forskningen är dels att utveckla kvalitén i forskning och grundutbildning, dels att skapa en god grund för både nya projekt och rekrytering av doktorander, lärare och forskare.

Forskningssamarbete sker med många internationella och nationella nätverk och inom många teman och projekt sker även samarbeten med myndigheter och företag. Exempel på sådana samarbeten finns inom temana Brottsoffer och Samspelet mellan privaträtt och offentlig rätt. Juridiska institutionen har dessutom, under många år, bedrivit forskning och utvecklingsarbeten på den internationella arenan inom ramen för temat Stat, individ och säkerhet.

Vid allmänna forskningsrelaterade frågor kontakta forskningsansvarig Johan Lindholm.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion