Publications: Lena Landström

 

Books and Book Chapters

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Landström, Lena

Brottsutredning och effektivitet: en analys av effektivitetsbegreppets användning vid lagstiftning

2017

Download

Landström, Lena

Brottsoffret och rättsprocessen

2016

-

Landström, Lena

Åtalsplikt och utredningsskyldighet vid övergrepp mot kvinnor och barn

2014

-

Landström, Lena

Lärarens roll vid PBL

2013

-

Landström, Lena
Lindberg, Ola

20 år med PBL vid juridiska institutionen

2013

Download

Landström, Lena
Lindberg, Ola

Lärande för juridikens praktik: 20 år med PBL vid juridiska institutionen, Umeå universitet

2013

Download

Eklund, Niklas
Landström, Lena

Polisen: verksamhet och arbete

2013

-

Major Articles

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Landström, Lena

Hemliga tvångsmedel i brottsutredande syfte - Vem kan säga nej?
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland

2015

Download

Granström, Görel
Landström, Lena
Mannelqvist, Ruth

Professionalitet i yrkesrollen: bemötande av brottsoffer
Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet, 2008/09(2): 296-310

2009

-


Related Information

Lena Landström