Publications: Görel Granström

 

Books and Book Chapters

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Enarsson, Therese
Granström, Görel

Polisens brottsofferarbete

2018

-

Åström, Karin
Granström, Görel

Den svenska regleringen av hatmotiverade brott: i linje med internationella normer?

2017

Download

Granström, Görel
Åström, Karin

Lifecycle of a hate crime: country report for Sweden

2017

Download

Granström, Görel
Mellgren, Caroline
Tiby, Eva

Hatbrott?: en introduktion

2016

-

Granström, Görel
Mannelqvist, Ruth

Brottsoffer: rättsliga perspektiv

2016

-

Granström, Görel

Kan offer för könsrelaterat våld ses som offer för hatbrott?

2016

-

Granström, Görel

Hatbrott och kön: en omöjlig kombination?

2016

-

Major Articles

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Granström, Görel

The Use of Experts in the Legislative Process - Using Swedish Law Reform in the Area of Domestic Violence as an Investigatory Example
Legisprudence. International Journal for the Study of Legislation, 3(3): 323-349

2009

-

Granström, Görel
Landström, Lena
Mannelqvist, Ruth

Professionalitet i yrkesrollen: bemötande av brottsoffer
Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet, 2008/09(2): 296-310

2009

-

Granström, Görel

Rättsväsendets prioritering av hatbrott
Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, 123(4): 83-101

2008

-

Granström, Görel
Mannelqvist, Ruth

Rättsvetenskap och viktimologi
Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet

2007

-

Granström, Görel

Kampen för kvinnlig rösträtt
Folkets Historia

1998

-


Page Editor: Sofia Strömgren

Print page

Related Information

Görel Granström