Publications

Click here to see all of our publications.

Below are some of our recent publications categorized.

Articles in Journals

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Ulander-Wänman, Carin

Bristande arbetsprestationer och arbetstagares rätt till kompetensutveckling
Juridisk Tidskrift

2018

-

Söderberg, Mia
Mannelqvist, Ruth
Järvholm, Bengt; et al.

Impact of changes in welfare legislation on the incidence of disability pension. A cohort study of construction workers.
Scandinavian Journal of Public Health

2018

-

Hallström, Pär

EU-domstolen är behörig att meddela förhandsavgöranden angående tolkning och giltighet av GUSP-beslut
Europarättslig tidskrift

2017

-

Ulander-Wänman, Carin

Arbetsbrist och arbetstagares rätt till kompetensutveckling
Svensk Juristtidning

2017

Download

Derlén, Mattias
Lindholm, Johan

Från Champagne till Ramlösa: EU-domstolens rättspraxis i svenska underinstanser
Europarättslig tidskrift

2017

-

Mannelqvist, Ruth

Långa handläggningstider hos Försäkringskassan: allvarlig kritik från jo avseende omprövning
Nordisk socialrättslig tidskrift, 15-16: 185-189

2017

-

Brännström, Malin

Skogsbruk och renskötsel på samma mark: En rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten
Insolvensrättslig Tidskrift

2017

-

Books and Book Chapters

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Lindquist, Ulf
Losman, Sten
Lundin, Olle; et al.

Kommunallagen: i lydelsen den 1 januari 2017: en handbok med lagtext och kommentarer

2017

-

Andersson, Anderz
Boström, Viola
Lyrenäs, Sara; et al.

Juridik för lärare

2017

-

Granström, Görel
Mellgren, Caroline
Tiby, Eva

Hatbrott?: en introduktion

2016

-

Lindquist, Ulf
Lundin, Olle
Madell, Tom

Kommunala befogenheter

2016

-

Derlén, Mattias
Lindholm, Johan
Markus, Naarttijärvi

Konstitutionell rätt

2016

-

Naarttijärvi, Markus
Bergling, Per
Wimelius, Malin E.; et al.

Krisen, myndigheterna och lagen: Krishantering i rättens gränsland

2015

-

Andersson, Anderz
Lyrenäs, Sara
Sidenhag, Lina

Nyanlända i skolan

2015

-

Book Chapters

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Hjertstedt, Mattias

Polisens tillgång till handlingar

2018

-

Eklund, Niklas
Landström, Lena

Polisen: perspektiv på verksamhet och arbete

2018

-

Hellström, Olof
Landström, Lena

Roller i rättskedjan

2018

-

Enarsson, Therese
Granström, Görel

Polisens brottsofferarbete

2018

-

Mannelqvist, Ruth

Ersättning för skada på grund av brott

2018

-

Eklund, Niklas
Landström, Lena

Introduktion

2018

-

Derlén, Mattias
Lindholm, Johan

Serving two masters: CJEU case law in Swedish first instance courts and national courts of precedent as gatekeepers

2018

Download

Editorship

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Eklund, Niklas
Landström, Lena

Polisen: verksamhet och arbete

2018

-

Derlén, Mattias
Lindholm, Johan

The Court of Justice of the European Union: multidisciplinary perspectives

2018

-

Edström, Örjan
Lindholm, Johan
Mannelqvist, Ruth

Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år

2017

Download

Reports

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Hjertstedt, Mattias

Regler om kroppsrannsakan: En rättslig undersökning av bestämmelser om kroppsvisitation och kroppsbesiktning med betydelse för polisens brottsbekämpande arbete

2018

Download

Edström, Örjan
Ingmanson, Staffan
Mannelqvist, Ruth

EU-rätten och en öppnare arbetsmarknad: arbetssökande EU-medborgares rätt till åtgärder och stöd inom jobbgarantierna

2017

-

Henrikson, Ann-Sofie
Persson, Annina H

Study for the Fitness Check of EU consumer and marketing law

2017

-

Doctoral Thesis

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Holm, Fanny

Justice for victims of atrocity crimes: prosecution and reparations under international law

2017

Download

Brännström, Malin

Skogsbruk och renskötsel på samma mark: En rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten

2017

Download

Lind, Yvette

Crossing a border: a comparative tax law study on consequences of cross-border working in the Öresund- and the Meuse-Rhine regions

2017

-

Licentiate Thesis

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Hästbacka, Rasmus

Europeiska företagsråd i svenska koncerner: en rättsvetenskaplig studie av EWC-regleringens betydelse för arbetstagarinflytande och styrning av multinationella koncerner

2017

Download

Wennberg, Lena

Social Assistance for Solo Mothers in Sweden, Finland, Norway and Denmark: A comparative Legal Study

2004

-

Eklund, Maria

Exercise of Patent Rights in a Standardisation Context.: Conflicts and Interactions between European Standardisation, Patent Law and Article 82 EC

2001

-

Book Reviews

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Derlén, Mattias

Book review: Elina Paunio, Legal Certainty in Multilingual EU Law, Language, Discourse and Reasoning at the European Court of Justice: Aldershot: Ashgate, 2013. 234 pages. ISBN: 978-1-4094-3861-8. GBP 63.
Common market law review, 52(2): 598-599

2015

-

Madell, Tom

Anmälan av Carina Risvig Hansen: Contracts not covered, or fully covered, by the Public Sector Directive
Tidsskrift for rettsvitenskap

2014

-

Hjertstedt, Mattias

Peter Westberg, Anskaffning av bevisning i dispositiva tvistemål.: Institutet för rättsvetenskaplig forskning, Norstedts Juridik, 2010, 781 s.
Juridisk Tidskrift

2013

-

Conference Papers

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Mannelqvist, Ruth

LIkabehandling i sjukförsäkringen: föreställningar som påverkar?
Kön, klass och etnicitet - jämlikhetsfrågor i socialförsäkringen: 115-127

2012

-

Naarttijärvi, Markus

Den ofrivillige lagstiftaren – om rättslig reglering av underrättelseverksamhet
Förrättsligande

2011

-

Boström, Viola

How Are Economic Rights of Cohabitants Best Protected? Law or Contract?
Better Regulation: 143-153

2010

-