Publications

Click here to see all of our publications.

Below are some of our recent publications categorized.

Articles in Journals

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Naarttijärvi, Markus

Balancing data protection and privacy: The case of information security sensor systems
The Computer Law and Security Review, 34(5): 1019-1038

2018

Download

Hallström, Pär

Området för EU:s exklusiva kompetens på det handelspolitiska området (yttrandet 2/15, frihandelsområdet EU/Singapore [EUSFTA])
Europarättslig tidskrift

2018

-

Mannelqvist, Ruth

HFD 2017 ref. 30: Nytt eller fortsatt försäkringsfall
Förvaltningsrättslig Tidskrift

2018

-

Lindholm, Johan

The First Annual International Sports Law Journal conference
International sports law journal, 17(3-4): 117-118

2018

-

Ulander-Wänman, Carin
Larsson, Karin
Renkel, Peter

Yrkesarbetare behöver få chans till utveckling
Svenska Dagbladet

2018

-

Hjertstedt, Mattias

Kroppsrannsakningar och principen om det lindrigaste ingreppet: en rättsvetenskaplig undersökning av graden av integritetsintrång vid främst kroppsvisitationer och kroppsbesiktningar
Tidsskrift for rettsvitenskap, 131(2-3): 235-271

2018

-

Enarsson, Therese

Särskilt sårbara grupper, särskilt starkt skydd?: Sveriges skyldighet att hantera rasistiska brott utifrån Europakonventionen
Europarättslig tidskrift, 3: 547-565

2018

-

Books and Book Chapters

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Andersson, Anderz
Boström, Viola
Lyrenäs, Sara; et al.

Juridik för lärare

2017

-

Lindquist, Ulf
Losman, Sten
Lundin, Olle; et al.

Kommunallagen: i lydelsen den 1 januari 2017: en handbok med lagtext och kommentarer

2017

-

Derlén, Mattias
Lindholm, Johan
Markus, Naarttijärvi

Konstitutionell rätt

2016

-

Lindquist, Ulf
Lundin, Olle
Madell, Tom

Kommunala befogenheter

2016

-

Granström, Görel
Mellgren, Caroline
Tiby, Eva

Hatbrott?: en introduktion

2016

-

Derlén, Mattias
Ingmanson, Staffan
Lindholm, Johan

Grundläggande EU-rätt

2015

-

Naarttijärvi, Markus
Bergling, Per
Wimelius, Malin E.; et al.

Krisen, myndigheterna och lagen: Krishantering i rättens gränsland

2015

-

Book Chapters

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Perry, Elizabeth

Evidence-Based and Politics-Driven: Comparing Child Support Law Evaluations Across Welfare-State Models (forthcoming)

2019

-

Mannelqvist, Ruth

Sjukförsäkring i omvandling: från solidaritet till begränsning

2018

-

Perry, Elizabeth
Boström, Viola
Nordvik, Marie

Sweden Norway and the USA: Regulations of and Remedies for Corporal Punishment Against Children

2018

-

Perry, Elizabeth

Samhällets respektive familjens ansvar för barnen: ett internationellt perspektiv

2018

Download

Hellström, Olof
Landström, Lena

Roller i rättskedjan

2018

-

Mannelqvist, Ruth

Ersättning för skada på grund av brott

2018

-

Hjertstedt, Mattias

Polisens tillgång till handlingar

2018

-

Editorship

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Eklund, Niklas
Landström, Lena

Polisen: verksamhet och arbete

2018

-

Derlén, Mattias
Lindholm, Johan

The Court of Justice of the European Union: multidisciplinary perspectives

2018

-

Edström, Örjan
Lindholm, Johan
Mannelqvist, Ruth

Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år

2017

Download

Reports

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Hjertstedt, Mattias

Regler om kroppsrannsakan: En rättslig undersökning av bestämmelser om kroppsvisitation och kroppsbesiktning med betydelse för polisens brottsbekämpande arbete

2018

Download

Granström, Görel
Åström, Karin

Lifecycle of a hate crime: country report for Sweden

2017

Download

Edström, Örjan
Ingmanson, Staffan
Mannelqvist, Ruth

EU-rätten och en öppnare arbetsmarknad: arbetssökande EU-medborgares rätt till åtgärder och stöd inom jobbgarantierna

2017

-

Doctoral Thesis

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Lind, Yvette

Crossing a border: a comparative tax law study on consequences of cross-border working in the Öresund- and the Meuse-Rhine regions

2017

-

Brännström, Malin

Skogsbruk och renskötsel på samma mark: En rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten

2017

Download

Holm, Fanny

Justice for victims of atrocity crimes: prosecution and reparations under international law

2017

Download

Licentiate Thesis

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Hästbacka, Rasmus

Europeiska företagsråd i svenska koncerner: en rättsvetenskaplig studie av EWC-regleringens betydelse för arbetstagarinflytande och styrning av multinationella koncerner

2017

Download

Wennberg, Lena

Social Assistance for Solo Mothers in Sweden, Finland, Norway and Denmark: A comparative Legal Study

2004

-

Eklund, Maria

Exercise of Patent Rights in a Standardisation Context.: Conflicts and Interactions between European Standardisation, Patent Law and Article 82 EC

2001

-

Book Reviews

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Derlén, Mattias

Friederike Zedler, Mehrsprachigkeit und Methode. Der Umgang mit dem sprachlichen Egalitätsprinzip im Unionsrecht.
Common market law review, 55(3): 962-964

2018

-

Derlén, Mattias

Book review: Elina Paunio, Legal Certainty in Multilingual EU Law, Language, Discourse and Reasoning at the European Court of Justice: Aldershot: Ashgate, 2013. 234 pages. ISBN: 978-1-4094-3861-8. GBP 63.
Common market law review, 52(2): 598-599

2015

-

Madell, Tom

Anmälan av Carina Risvig Hansen: Contracts not covered, or fully covered, by the Public Sector Directive
Tidsskrift for rettsvitenskap

2014

-

Conference Papers

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Forsman, Maria
Jers, Johanna

Kritisk pedagogik i högre utbildning: Studenters samverkan med människorättsorganisationer som metod att lära juridik och bidra till samhällsförändring

2018

-

Holm, Johan
Edström, Örjan
Mannelqvist, Ruth; et al.

Ett hållbart arbetsliv: Arbetsgivares rättsliga ansvar och faktiska åtgärder för förebyggande av ohälsa och rehabilitering
FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle: Program och abstracts

2018

-

Mannelqvist, Ruth

LIkabehandling i sjukförsäkringen: föreställningar som påverkar?
Kön, klass och etnicitet - jämlikhetsfrågor i socialförsäkringen: 115-127

2012

-


Page Editor: Sofia Strömgren

Print page