Publications

Click here to see all of our publications.

Below are some of our recent publications categorized.

Articles in Journals

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Larsson, Olof
Naurin, Daniel
Derlén, Mattias; et al.

Speaking law to power: the strategic use of precedent of the court of justice of the European Union
Comparative Political Studies, 50(7): 879-907

2017

-

Lindholm, Johan

From Carlos to Kaepernick and beyond: athletes' right to freedom of expression
The International Sports Law Journal, 17(1–2): 1-3

2017

-

Enarsson, Therese

Avlägsnande av näthat: skyldigheter, möjligheter och motstående intressen
Juridisk Publikation

2017

Download

Henrikson, Ann-Sofie

Hur kan obetalda konsumentkrediter bli en lönsam affär?
Insolvensrättslig tidskrift

2017

-

Derlén, Mattias
Lindholm, Johan

Från Champagne till Ramlösa: EU-domstolens rättspraxis i svenska underinstanser
Europarättslig tidskrift

2017

-

Mannelqvist, Ruth

Långa handläggningstider hos Försäkringskassan: allvarlig kritik från jo avseende omprövning
Nordisk socialrättslig tidskrift

2017

-

Ulander-Wänman, Carin

Arbetsbrist och arbetstagares rätt till kompetensutveckling
Svensk Juristtidning

2017

-

Books and Book Chapters

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Lindquist, Ulf
Losman, Sten
Lundin, Olle; et al.

Kommunallagen: i lydelsen den 1 januari 2017: en handbok med lagtext och kommentarer

2017

-

Andersson, Anderz
Boström, Viola
Lyrenäs, Sara; et al.

Juridik för lärare

2017

-

Granström, Görel
Mellgren, Caroline
Tiby, Eva

Hatbrott?: en introduktion

2016

-

Derlén, Mattias
Lindholm, Johan
Markus, Naarttijärvi

Konstitutionell rätt

2016

-

Lindquist, Ulf
Lundin, Olle
Madell, Tom

Kommunala befogenheter

2016

-

Derlén, Mattias
Ingmanson, Staffan
Lindholm, Johan

Grundläggande EU-rätt

2015

-

Naarttijärvi, Markus
Bergling, Per
Wimelius, Malin E.; et al.

Krisen, myndigheterna och lagen: Krishantering i rättens gränsland

2015

-

Book Chapters

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Eklund, Niklas
Landström, Lena

Polisen-perspektiv på verksamhet och arbete

2018

-

Eklund, Niklas
Landström, Lena

Introduktion

2018

-

Derlén, Mattias

Multilingualism and the European Court of Justice: Challenges, Reforms and the Position of English After Brexit

2018

-

Enarsson, Therese
Granström, Görel

Polisens brottsofferarbete

2018

-

Derlén, Mattias
Lindholm, Johan

Serving Two Masters: CJEU Case Law in Swedish First Instance Courts and National Courts of Precedent as Gatekeepers

2018

-

Lindholm, Johan

Bra medicin smakar beskt: CAS 2017/A/5015 & 5110, FIS mot Johaug

2017

-

Edström, Örjan

Medbestämmandeavtal – en särskild typ av avtal?

2017

-

Editorship

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Eklund, Niklas
Landström, Lena

Polisen-verksamhet och arbete

2018

-

Derlén, Mattias
Lindholm, Johan

The Court of justice of the European Union: Multidisciplinary Perspectives

2018

-

Edström, Örjan
Lindholm, Johan
Mannelqvist, Ruth

Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år

2017

Download

Reports

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Henrikson, Ann-Sofie
Persson, Annina H

Study for the Fitness Check of EU consumer and marketing law

2017

-

Ingmanson, Staffan
Edström, Örjan
Mannelqvist, Ruth

EU-rätten och en öppnare arbetsmarknad – arbetssökande EU-medborgares rätt till åtgärder och stöd inom jobbgarantierna, IFAU-rapport 2017:2

2017

-

Edström, Örjan
Igmanson, Staffan
Mannelqvist, Ruth

EU-rätten och en öppnare arbetsmarknad (Rapport 2017:2): arbetssökande EU-medborgares rätt till åtgärder och stöd inom jobbgarantierna

2017

-

Doctoral Thesis

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Holm, Fanny

Justice for victims of atrocity crimes: prosecution and reparations under international law

2017

Download

Brännström, Malin

Skogsbruk och renskötsel på samma mark: En rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten

2017

Download

Lind, Yvette

Crossing a border: a comparative tax law study on consequences of cross-border working in the Öresund- and the Meuse-Rhine regions

2017

-

Licentiate Thesis

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Hästbacka, Rasmus

Europeiska företagsråd i svenska koncerner: en rättsvetenskaplig studie av EWC-regleringens betydelse för arbetstagarinflytande och styrning av multinationella koncerner

2017

Download

Wennberg, Lena

Social Assistance for Solo Mothers in Sweden, Finland, Norway and Denmark: A comparative Legal Study

2004

-

Eklund, Maria

Exercise of Patent Rights in a Standardisation Context.: Conflicts and Interactions between European Standardisation, Patent Law and Article 82 EC

2001

-

Book Reviews

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Derlén, Mattias

Book review: Elina Paunio, Legal Certainty in Multilingual EU Law, Language, Discourse and Reasoning at the European Court of Justice: Aldershot: Ashgate, 2013. 234 pages. ISBN: 978-1-4094-3861-8. GBP 63.
Common market law review, 52(2): 598-599

2015

-

Madell, Tom

Anmälan av Carina Risvig Hansen: Contracts not covered, or fully covered, by the Public Sector Directive
Tidsskrift for rettsvitenskap

2014

-

Hjertstedt, Mattias

Peter Westberg, Anskaffning av bevisning i dispositiva tvistemål.: Institutet för rättsvetenskaplig forskning, Norstedts Juridik, 2010, 781 s.
Juridisk Tidskrift

2013

-

Conference Papers

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Mannelqvist, Ruth

LIkabehandling i sjukförsäkringen: föreställningar som påverkar?
Kön, klass och etnicitet - jämlikhetsfrågor i socialförsäkringen: 115-127

2012

-

Naarttijärvi, Markus

Den ofrivillige lagstiftaren – om rättslig reglering av underrättelseverksamhet
Förrättsligande

2011

-

Boström, Viola

How Are Economic Rights of Cohabitants Best Protected? Law or Contract?
Better Regulation: 143-153

2010

-