Mattias Hjertstedt

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Hjertstedt, Mattias
Hilberts, Gabriella

Doktrin om tvångsmedel i nutid och framtid: en undersökning av juridisk litteratur om straffprocessuella tvångsmedel

2017

-

Hjertstedt, Mattias

Samtyckets betydelse vid polisiära åtgärder som motsvarar kroppsvisitationer och kroppsbesiktningar: Del I: samtyckesgärning och rättsliga hinder
Juridisk Tidskrift

2017

-

Hjertstedt, Mattias

Samtyckets betydelse vid polisiära åtgärder som motsvarar kroppsvisitationer och kroppsbesiktningar: Del II: giltighet och rättsverkan
Juridisk Tidskrift

2017

-

Hjertstedt, Mattias

Ordning och trygghet

2016

-

Hjertstedt, Mattias

Informationsskyldighet: Regleringen av uppgiftslämnande mellan myndigheter
Förvaltningsrättslig Tidskrift

2015

-

Hjertstedt, Mattias

Juristens lilla rättshandbok: en samling mallar inom olika rättsområden

2015

-

Hjertstedt, Mattias

Editionsförelägganden under förundersökningar

2014

-


Contact Information

Görel Granström, Head of Department
Umeå University
901 87 Umeå 

Visiting Address
Social Sciences Building, Level 5

Tel:  +46 (90) 786 74 18

Fax:  +46 (90) 786 65 87

Contact Form