Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Derlén, Mattias
Lindholm, Johan

Från Champagne till Ramlösa: EU-domstolens rättspraxis i svenska underinstanser
Europarättslig tidskrift, 4: 695-716

2017

-

Derlén, Mattias
Lindholm, Johan

Is it good law?: network analysis and the CJEU's internal market jurisprudence
Journal of international economic law (Oxford), 20(2): 257-277

2017

-

Derlén, Mattias
Lindholm, Johan

Peek-A-Boo, It’s a Case Law System!: Comparing the European Court of Justice and the United States Supreme Court from a Network Perspective
German Law Journal, 18(3): 647-686

2017

-

Larsson, Olof
Naurin, Daniel
Derlén, Mattias; et al.

Speaking law to power: the strategic use of precedent of the court of justice of the European Union
Comparative Political Studies, 50(7): 879-907

2017

-

Derlén, Mattias
Lindholm, Johan

EU-rättens framtid som rättsvetenskaplig disciplin: början på slutet eller slutet på början?

2017

-

Derlén, Mattias
Lindholm, Johan
Markus, Naarttijärvi

Konstitutionell rätt

2016

-

Derlén, Mattias
Lindholm, Johan

Judiciell aktivism eller prejudikatbildning?: en empirisk granskning av Högsta domstolen
Svensk Juristtidning

2016

-


Contact Information

Görel Granström, Head of Department
Umeå University
901 87 Umeå 

Visiting Address
Social Sciences Building, Level 5

Tel:  +46 (90) 786 74 18

Fax:  +46 (90) 786 65 87

Contact Form