Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Indén, Tobias

Kommunerna och deras ansvar för konkurrensen

2015

-

Indén, Tobias
Lindström, Hanna
Lundberg, Sofia

Överprövningar av offentliga upphandlingar: En intervjustudie om skillnader mellan LOU och LUF

2014

-

Indén, Tobias

EU:s statsstödsrätt: EU-rättens krav och den nationella rättens utmaningar

2013

-

Indén, Tobias
Olesen, Karsten Naundrup

Offentlig-Privat Samarbejde

2012

-

Indén, Tobias
Naundrup Olesen, Karsten

Legal aspects of public private innovation
European Procurement and Public Private Partnership Law Review

2012

-

Indén, Tobias

Anmälan av Andrea Sundstrand, Offentligupphandling: primärrättens reglering av offentliga kontrakt (ak. avh.)
Juridisk Tidskrift

2012

-

Indén, Tobias

The Largest Procurement of Health Care Services Ever Awarded in Sweden: S:t Göran Hospital
European public private partnership law review, 6(4): 231-233

2011

-


Contact Information

Görel Granström, Head of Department
Umeå University
901 87 Umeå 

Visiting Address
Social Sciences Building, Level 5

Tel:  +46 (90) 786 74 18

Fax:  +46 (90) 786 65 87

Contact Form