Nina Nilsson Rådeström

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Nilsson Rådeström, Nina

Handlingsoffentlighet och sekretess i universitetets utbildningsverksamhet

2017

-

Andersson, Anderz
Boström, Viola
Lyrenäs, Sara; et al.

Juridik för lärare

2017

-

Boström, Viola
Grundin, Lina
Lyrenäs, Sara; et al.

Om rättssäkerhet och särskilt stöd enligt skollagen: blev det bra?
Förvaltningsrättslig Tidskrift

2014

-

Nilsson, Nina

Med lagen som rättesnöre?

2014

-

Nilsson, Nina

Att undervisa yrkesverksamma studenter

2013

-

Nilsson, Nina

Polisen och sekretessen

2013

-

Nilsson, Nina

Skolans styrning, huvudmän och ansvarsfördelning

2011

-


Contact Information

Görel Granström, Head of Department
Umeå University
901 87 Umeå 

Visiting Address
Social Sciences Building, Level 5

Tel:  +46 (90) 786 74 18

Fax:  +46 (90) 786 65 87

Contact Form