Karin Åström

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Åström, Karin
Granström, Görel

Den svenska regleringen av hatmotiverade brott: i linje med internationella normer?

2017

-

Åström, Karin

Föreställningar om offer för människohandel

2016

-

Åström, Karin

Skyddet för utnyttjade tiggare är statens ansvar
Socialmedicinsk Tidskrift, 92(3): 286-295

2015

-

Åström, Karin

Rättsliga åtgärder mot människohandel: Att skydda offer eller möta hot

2014

Download

Åström, Karin
Marmo, Marinella
Aird, Elyse

Victims of Labor Trafficking: A Comparative Study between Sweden and Australia
International Perspectives in Victimology, 7(2): 25-35

2013

-

Åström, Karin

Vulnerable groups and access to justice: A human rights imperative for international engagement

2009

-

Åström, Karin

The importance of human rights for the protection of victims of human trafficking

2009

-


Contact Information

Görel Granström, Head of Department
Umeå University
901 87 Umeå 

Visiting Address
Social Sciences Building, Level 5

Tel:  +46 (90) 786 74 18

Fax:  +46 (90) 786 65 87

Contact Form