Görel Granström

Senior lecturer (associate professor) at Department of Law
Head of Department Directory Co-ordinator

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Åström, Karin
Granström, Görel

Den svenska regleringen av hatmotiverade brott: i linje med internationella normer?

2017

-

Granström, Görel
Mellgren, Caroline
Tiby, Eva

Hatbrott?: en introduktion

2016

-

Granström, Görel
Mannelqvist, Ruth

Brottsoffer: rättsliga perspektiv

2016

-

Granström, Görel

Kan offer för könsrelaterat våld ses som offer för hatbrott?

2016

-

Granström, Görel

Hatbrott och kön. En omöjlig kombination?

2016

-

Enarsson, Therese
Granström, Görel

Polisens brottsofferarbete

2013

-

Granström, Görel

Experters roll i offentliga utredningar

2012

-


Contact Information

Görel Granström, Head of Department
Umeå University
901 87 Umeå 

Visiting Address
Social Sciences Building, Level 5

Tel:  +46 (90) 786 74 18

Fax:  +46 (90) 786 65 87

Contact Form