Pressmeddelanden från Umeå universitet

Pressinbjudan: Visar värdet av morgondagens teknik i vården

[2018-10-01] Digitalisering, forskning och innovation – drivkrafter för framtidens sjukvård och industri. Det är temat på Medicinteknikdagarna som äger rum på Folkets hus i Umeå den 9 -10 oktober.

Patient som videochattar med sin läkare. Foto: Mostphotos

– Medicinteknikdagarna samlar några av branschens viktigaste intressenter, såsom den medicintekniska ingenjörskåren, medicintekniska forskare, företag och experter, representanter för hälso- och sjukvården och myndigheter samt landets medicintekniska kluster, säger Per Hallberg, prefekt vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet och ledamot i både organisationskommittén och programkommittén.

Målsättningen med konferensen är att under två dagar inspirera och erbjuda intressanta föreläsningar om senaste nytt inom medicinteknikområdet, med ett särskilt fokus på två områden som har hög aktualitet just nu – digitalisering och innovation.

– Det som kommer stort är distansöverbryggande vård för att erbjuda vård på lika villkor samt för att flytta ut slutenvården till hemmen. En stark trend är ju förstås ”Doktorn på webben” som idag erbjuds via ett flertal olika mobilappar.

Medicinteknikdagarna arrangeras av Svensk förening för Medicinsk Teknik och Fysik  tillsammans med VLL och Umeå universitet. Lokal värd för konferensen är Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF).

Bland inbjudna gästföreläsare kan nämnas:

*Jenni Nordborg, nationell samordnare vid regeringskansliet och chef för Vinnovas avdelning Hälsa, där fokus ligger på life science.

*Professor Shankar Krishnan, president för The International Federation for Medical and Biological Engineering, IFMBE, och medicinteknisk forskare. Krishnan är chef för medicintekniska avdelningen på Wentvorth Institute of Technology, Boston, USA.

*Läkare Johan Flodin, medicinskt ansvarig vid företaget KRY, ett av de företag som erbjuder läkarbesök i mobilen.

*Professor Lars Nyberg, föreståndare för Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning. Leder och är delaktig i flera nationella och internationella projekt där magnetkamerateknik används för att studera hjärnans funktioner.

För journalister:

Journalister hälsas välkomna att delta i invigning och hela eller delar av programmet. Om du vill boka intervju med enskild gästföreläsare eller forskare, kontakta Anders Wåhlin eller Per Hallberg så hjälper de er att hitta en tid.

Program konferensen

Om Centrum för medicinsk teknik och Fysik (CMTF):

Genom Centrum för medicinsk teknik och fysik, CMTF, vill Umeå universitet och Luleå tekniska universitet vara med och leda den snabba utvecklingen av det tvärvetenskapliga forskningsfältet Medicinsk teknik. Detta genom att samordna och förstärka excellent forskning i norra Sverige. Samverkan sker med bl.a. landstingen i Norr- och Västerbotten samt med näringslivet. Slutmålet är metoder, produkter och tjänster för effektivare, bättre och säkrare hälsovård. Föreståndare för centrumbildningen är Anders Wåhlin, forskare vid både Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, och MT-FOU, Västerbottens läns landsting.

http://www.cmtf.umu.se

För mer information, kontakta gärna:

Anders Wåhlin, Institutionen för strålningsvetenskaper (Umu) och MT-FoU (VLL)
Telefon: 090-786 79 11
E-post: anders.wahlin@umu.se

Per Hallberg, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Telefon: 090-786 80 62
E-post: per.hallberg@umu.se

 

Redaktör: Lena Åminne

Adress till nyheten:
http://www.jus.umu.se/nyhet//.cid293281


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar