Pressmeddelanden från Umeå universitet

Medicinsk forskning i Umeå väl ut i årets VR-tilldelning

[2018-11-08] Umeå är ett av de lärosäten som får störst tilldelning av årets anslag av Vetenskapsrådet för forskning om medicin och hälsa.

Närmare bestämt 85,3 miljoner kronor fördelat på 21 projekt anslår VR till Umeå universitet.

Allra mest får Felipe Cava på Institutionen för molekylärbiologi. 10,5 miljoner får han till projektet Vad reglerar cellväggens homeostas hos bakterier?

Två unga forskare fick etableringsbidrag, Changchun Chen, UCMM, och Barbara Sixt, Molekylärbiologi, får 6 miljoner vardera.

Till Umeå universitets pressmeddelande om VR-tilldeningen 2018.

Redaktör: Ola Nilsson

Adress till nyheten:
http://www.jus.umu.se/nyhet//.cid293584


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet