Pressmeddelanden från Umeå universitet

Ny rapport: Här är läget för AI i Sverige

[2018-11-08] Satsningen på artificiell intelligens inom WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program), samlade i våras industri, företag och forskare under fem konferensdagar. En rapport som kartlägger läget för AI och dess användning inom olika sektorer i Sverige är nu klar. Redaktör för skriften är Umeåkommunikatören Mikael Hansson.

200 experter och forskare från näringsliv och industri deltog med presentationer under de fem konferensdagarna WASP AI4X. Nu ligger rapporten klar om deras perspektiv på AI i Sverige. Foto: Mikael Hansson

Med bidrag från totalt 195 talare, med 100 representanter från industrin och 95 från akademin, varav flera från Umeå universitet, ger rapporten en övergripande bild av hur AI tillämpas i Sverige i dag. Rapporten diskuterar också hur AI-utvecklingen ska se ut framöver och lägger fram rekommendationer på nationell nivå för hur akademin och industrin tillsammans ska försäkra att Sverige ligger i framkant när det gäller forskning och utveckling inom artificiell intelligens.

Några rekommendationer från rapporten:

• Ta fram en nationell forskningsagenda för AI.

• Satsa på tvärvetenskaplig forskning - artificiell intelligens är mångvetenskaplig till sin natur.

• Skapa ett starkt ekosystem - även utbildningarna behöver utvecklas för att öka kunskaperna om AI i hela samhället.

• Skapa en aktiv och levande diskussion bland människor kring digitalisering och artificiell intelligens.

• Gör Sverige till en testbädd där nya tekniker och applikationer kan testas och utvärderas.

Rapporten grundar sig på resultaten från de fem konferensdagarna som behandlade områden kopplade till AI som industrin, underhållning och lärande, hälsa, finans samt samhälle och miljö.

Läs rapporten: WASP AI4X – Collecting Ideas and Identifying Challenges for Future AI Research in Sweden. Redaktör: Mikael Hansson, Umeå universitet

För mer information, kontakta gärna:

Mikael Hansson, Kommunikatör, Institutionen för datavetenskap
Telefon: 070-553 06 18
E-post: mikael.hansson@umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh

Adress till nyheten:
http://www.jus.umu.se/nyhet//.cid293582


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet