Välkommen till juridiska institutionen

Juridik är studier om de rättsliga reglerna i samhället samt om deras tillkomst, innehåll och tillämpning. Rättsliga regler i ständig förändring genomsyrar privat och offentlig verksamhet. Juridiken är därför ständigt aktuell och levande och juridisk kompetens är alltid efterfrågad.

Juridiska institutionen erbjuder en av landets modernaste juristutbildningar med ett starkt fokus på problembaserat lärande, där studentens egna arbete och utveckling står i centrum. Vi bedriver framgångsrikt forskning inom en mängd områden, och eftersom våra forskare deltar i undervisningen blir aktuell forskning en del av undervisningen. Vi utbildar också studenter i mindre undervisningsgrupper än andra universitet och bevarar därigenom närheten till våra studenter. Institutionen har även ett omfattande samarbete och kontakt med det omgivande samhället.

Drygt 2 miljoner till studie om Sveriges skyldigheter gentemot massövergreppsoffer

Fanny Holm och Per Bergling, forskare vid Juridiska institutionen har tilldelats 2,3 miljoner kronor från Brottsofferfonden till en studie om brottsoffers rätt till rättvisa, gottgörelse och information. Studien rör brottsoffer för massövergrepp, som t.ex. folkmord och krigsförbrytelser.

Läs artikeln

Forskare talade på temadag om sexualbrott

Under Brottsoffermyndighetens temadag om sexualbrott medverkade forskaren Therese Enarsson. Hon talade om sexuella kränkningar på nätet och skyddet för individers integritet.
–  Det här är tyvärr ständigt aktuella och relevanta samhällsfrågor att diskutera, och jag tycker att det är viktigt att sprida kunskap om hur problematiken behandlas rent rättsligt och vad som fortfarande kan vara problematiskt för rättsväsendet att hantera, säger Therese Enarsson, lektor vid juridiska institutionen.

Läs mer om Brottsoffermyndighetens temadag den 11/9

Förmåner ökar löneskillnader

Värdet av de förmåner som arbetsgivaren står för, ökar lönegapet mellan kvinnor och män. Och störst skillnad är det i privat sektor. Det säger Victoria Lindgren, som forskar om förmånsbeskattningsreglerna, till Sveriges Radio.
–  Det får en direkt påverkan på privatekonomin och det här är ju något som man jobbat ganska länge mot, för det finns en målsättning att vi ska ha lika lön för lika arbete, säger Victoria Lindgren, doktorand vid Juridiska institutionen till Sveriges Radio Västerbotten.

Lyssna på inslaget i Sveriges Radio

Nyheter

Drygt 2 miljoner till studie om Sveriges skyldigheter gentemot massövergreppsoffer

2018-09-06
Fanny Holm och Per Bergling, forskare vid Juridiska institutionen har tilldelats 2,3 miljoner kronor från Brottsofferfonden till en studie om brottsoffers rätt till rättvisa, gottgörelse och information. Studien rör brottsoffer för massövergrepp, som t.ex. folkmord och krigsförbrytelser.

Tjugotre nya pedagogiskt meriterade lärare vid Umeå universitet

2018-06-11
Umeå universitet har nu ytterligare 21 meriterade och två excellenta lärare. Det är resultatet av den senaste omgången i Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell. I dag finns det totalt 162 meriterade eller excellenta lärare vid Umeå universitet.

Invigning för vinnande konstverk på Juridiska institutionen

2018-04-26
Onsdagen den 25 april invigdes Juridiska institutionens nya konstverk av Carolina Andreasson, konstnär och student på Konsthögskolan, som tog hem segern i institutionens konsttävling. Verket Fem ting är skapat speciellt för sin plats, och innehåller flera symboler som vi förknippar med juridik och r...

Fler nyheter

Senaste publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Perry, Elizabeth

Evidence-Based and Politics-Driven: Comparing Child Support Law Evaluations Across Welfare-State Models (forthcoming)

2019

-

Perry, Elizabeth
Boström, Viola
Nordvik, Marie

Sweden Norway and the USA: Regulations of and Remedies for Corporal Punishment Against Children

2018

-

Hjertstedt, Mattias

Kroppsrannsakningar och principen om det lindrigaste ingreppet: En rättsvetenskaplig undersökning av graden av integritetsintrång vid främst kroppsvisitationer och kroppsbesiktningar
Tidsskrift for rettsvitenskap, 131(2-3): 235-271

2018

-

Brännström, Malin

Samiska markrättigheter i förändring?: Hovrättens dom i Girjas-målet väcker frågor om innebörden av rättigheter till fast egendom
Juridisk Publikation

2018

Hämta

Holm, Johan
Edström, Örjan
Mannelqvist, Ruth; et al.

Ett hållbart arbetsliv: Arbetsgivares rättsliga ansvar och faktiska åtgärder för förebyggande av ohälsa och rehabilitering
FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle: Program och abstracts

2018

-

Enarsson, Therese
Lindgren, Simon

Free speech or hate speech?: A legal analysis of the discourse about Roma on Twitter
Information & communications technology law

2018

Hämta

Naarttijärvi, Markus

Balancing data protection and privacy: The case of information security sensor systems
The Computer Law and Security Review

2018

Hämta


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion