Till umu.se

Välkommen till juridiska institutionen

Juridik är studier om de rättsliga reglerna i samhället samt om deras tillkomst, innehåll och tillämpning. Rättsliga regler i ständig förändring genomsyrar privat och offentlig verksamhet. Juridiken är därför ständigt aktuell och levande och juridisk kompetens är alltid efterfrågad.

Juridiska institutionen erbjuder en av landets modernaste juristutbildningar med ett starkt fokus på problembaserat lärande, där studentens egna arbete och utveckling står i centrum. Vi bedriver framgångsrikt forskning inom en mängd områden, och eftersom våra forskare deltar i undervisningen blir aktuell forskning en del av undervisningen. Vi utbildar också studenter i mindre undervisningsgrupper än andra universitet och bevarar därigenom närheten till våra studenter. Institutionen har även ett omfattande samarbete och kontakt med det omgivande samhället.

Ny avhandling om ökade krav på stater för att ge rättvisa till offer för massövergrepp

De folkrättsliga kraven på stater att gottgöra offer för massövergrepp överensstämmer inte med motsvarande krav på stater att åtala förbrytarna. Det visar Fanny Holm i sin avhandling, där hon också föreslår åtgärder som kan öka staters ansvar.

Läs mer om Fanny Holms avhandling

Dagens Juridik: Offren måste ges möjlighet till gottgörelse även civilrättsligt - ny avhandling i folkrätt

Uppmärksammad för pedagogisk skicklighet

Nina Nilsson Rådeström, adjunkt vid Juridiska institutionen, har utsetts till meriterad lärare. Hon är en av 15 kompetenta lärare som utsetts i den senaste omgången i Umeå universitets pedagogiska meriteringssystem.

Läs mer

Mannelqvist kritiserar utredningsförslag

Ruth Mannelqvist är en av forskarna som i en debattartikel i Läkartidningen påtalar brister i ett nytt utredningsförslag om arbetsskadeförsäkringen.

Läs debattartikeln här

Skildrar kriminalisering av hets mot folkgrupp

Efter en utdragen process kriminaliserades hets mot folkgrupp i Sverige 1948. Historien och den politiska debatten bakom kriminaliseringen, beskrivs av docent Görel Granström i SKMA:s nyhetsbrev.

SKMA är förkortning för Svenska kommittén mot antisemitism.

Läs artikeln

Nyheter

Civilministern, tiggeri och Trump på programmet när jurister jubilerar

2017-10-23
Juridiska institutionen vid Umeå universitet fyller 40 år. Det firas 10 november med en heldag med föreläsningar i vitt skilda ämnen samt besök av civilminister Ardalan Shekarabi.

Ökade krav på stater behövs för rättvisa
åt offer för massövergrepp

2017-09-14
Folkrätten behöver skärpas på stater att gottgöra offer för massövergrepp som exempelvis krigsförbrytelser. Idag skiljer sig de kraven från de krav som ställs på stater att åtala förbrytarna. Det visar Fanny Holm i en ny avhandling vid Umeå universitet, där hon också föreslår åtgärder för att öka st...

Fler nyheter

Senaste publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Järvholm, Bengt
Albin, Maria
Mannelqvist, Ruth

Påtagliga brister i utredningsförslag om arbetsskadeförsäkringen.
Läkartidningen, 114

2017

-

Brännström, Malin

Skogsbruk och renskötsel på samma mark: En rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten
Insolvensrättslig Tidskrift

2017

-

Mannelqvist, Ruth

Långa handläggningstider hos Försäkringskassan: allvarlig kritik från JO avseende omprövning
Nordisk socialrättslig tidskrift

2017

-

Hjertstedt, Mattias

Samtyckets betydelse vid polisiära åtgärder som motsvarar kroppsvisitationer och kroppsbesiktningar: Del II: giltighet och rättsverkan
Juridisk Tidskrift

2017

-

Hjertstedt, Mattias

Samtyckets betydelse vid polisiära åtgärder som motsvarar kroppsvisitationer och kroppsbesiktningar: Del I: samtyckesgärning och rättsliga hinder
Juridisk Tidskrift

2017

-

Ulander-Wänman, Carin

Arbetsbrist och arbetstagares rätt till kompetensutveckling
Svensk Juristtidning

2017

-

Holm, Fanny

Justice for victims of atrocity crimes: prosecution and reparations under international law

2017

-