Till umu.se

Välkommen till juridiska institutionen

Juridik är studier om de rättsliga reglerna i samhället samt om deras tillkomst, innehåll och tillämpning. Rättsliga regler i ständig förändring genomsyrar privat och offentlig verksamhet. Juridiken är därför ständigt aktuell och levande och juridisk kompetens är alltid efterfrågad.

Juridiska institutionen erbjuder en av landets modernaste juristutbildningar med ett starkt fokus på problembaserat lärande, där studentens egna arbete och utveckling står i centrum. Vi bedriver framgångsrikt forskning inom en mängd områden, och eftersom våra forskare deltar i undervisningen blir aktuell forskning en del av undervisningen. Vi utbildar också studenter i mindre undervisningsgrupper än andra universitet och bevarar därigenom närheten till våra studenter. Institutionen har även ett omfattande samarbete och kontakt med det omgivande samhället.

Umeåprofessorer i GP: ”Med rätt stöd kan många sjuka arbeta”

Lagstiftningen bör stärka åtgärder för att anpassa ett redan existerande arbete för en person med kronisk sjukdom. Det skriver bl.a. Ruth Mannelqvist, professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet och Bengt Järvholm, professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Debattörerna anser att det saknas tydligt stöd från samhället till arbetsplatserna för att ha kvar personer med kronisk sjukdom. "I lagen och dess tillämpning bör ännu tydligare prestationsförmåga och vad som krävs på arbetsplatsen lyftas fram, än vilken sjukdom som är orsak till en nedsättning", skriver de.

Läs hela debattartikeln i Göteborgs-Posten

Ny avhandling analyserar konsumentskyddet mot överskuldsättning

Foto: Joakim Sundkvist

Den 1 april spikade Ann-Sofie Henrikson sin avhandling "Överskuldsatt och skyldig: En rättsvetenskaplig analys av konsumentskyddet mot överskuldsättning".
- Jag såg att den svenska regleringen inte alltid var så bra som jag trodde och det föranledde valet av avhandlingsämne, säger hon.

Läs artikeln här

Nyheter

Brister i konsumentskyddet kan bidra till överskuldsättning

2016-04-13
Skyddet mot överskuldsättning i de svenska rättsreglerna uppvisar stora brister, bland annat vad gäller möjligheter till en framgångsrik skuldsanering. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet, där Ann-Sofie Henrikson har analyserat konsumentskyddet mot överskuldsättning i de svenska rättsr...

Umeåprofessorer i GP: ”Med rätt stöd kan många sjuka arbeta”

2016-04-08
Lagstiftningen bör stärka åtgärder för att anpassa ett redan existerande arbete för en person med kronisk sjukdom. Det skriver bl.a. Ruth Mannelqvist, professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet och Bengt Järvholm, professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, i en debattartikel i Gö...

Uppskattat seminarium om forskningens betydelse i Girjas-målet

2016-04-08
Forskningens betydelse i Girjas-målet diskuterades i torsdags vid ett seminarium, där bl.a. Malin Brännström, doktorand vid juridiska institutionen medverkade.

Fler nyheter

Senaste publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Henrikson, Ann-Sofie

Överskuldsatt och skyldig: en rättsvetenskaplig analys av konsumentskyddet mot överskuldsättning

2016

Hämta

Mannelqvist, Ruth
Karlsson, Berndt
Järvholm, Bengt

Arbete och arbetsmarknad i sjukförsäkringen

2016

-

Granström, Görel
Mellgren, Caroline
Tiby, Eva

Hatbrott? En introduktion

2016

-

Enarsson, Therese
Naarttijärvi, Markus

Is it all part of the game?: Victim differentiation and the normative protection of victims of online antagonism under the European Convention on Human Rights
International Review of Victimology, 22(2)

2016

-

Derlén, Mattias
Lindholm, Johan

Judiciell aktivism eller prejudikatbildning?: En empirisk granskning av Högsta domstolen
Svensk Juristtidning

2016

-

Ulander-Wänman, Carin
Blom, Josefina

The evolution of fixed-term employment in Swedish legislation: what can we learn from history?

2016

-

Naarttijärvi, Markus

Övervakning av metadata som spelplan för rättsliga principkonflikter

2016

-


Sidansvarig: Katarina Lundqvist
2016-04-04

Utskriftsversion