Till umu.se

Välkommen till juridiska institutionen

Juridik är studier om de rättsliga reglerna i samhället samt om deras tillkomst, innehåll och tillämpning. Rättsliga regler i ständig förändring genomsyrar privat och offentlig verksamhet. Juridiken är därför ständigt aktuell och levande och juridisk kompetens är alltid efterfrågad.

Juridiska institutionen erbjuder en av landets modernaste juristutbildningar med ett starkt fokus på problembaserat lärande, där studentens egna arbete och utveckling står i centrum. Vi bedriver framgångsrikt forskning inom en mängd områden, och eftersom våra forskare deltar i undervisningen blir aktuell forskning en del av undervisningen. Vi utbildar också studenter i mindre undervisningsgrupper än andra universitet och bevarar därigenom närheten till våra studenter. Institutionen har även ett omfattande samarbete och kontakt med det omgivande samhället.

Ny dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten

Ruth Mannelqvist, professor vid Juridiska institutionen, blir ny dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten. Hon tillträder den 1 juli, tillsammans med fakultetens nye prodekan, Gregory Neely, som är professor i psykologi.

Läs intervjun med Ruth Mannelqvist

Ny studie om arbetstagares inflytande

Rasmus Hästbacka har i sin forskning undersökt hur arbetstagarinflytandet ser ut i multinationella koncerner med säte i Sverige.

Läs mer

Två avhandlingar från institutionen

Malin Brännström och Yvette Lind, doktorander vid juridiska institutionen, har spikat sina avhandlingar.
 

Läs mer Läs pressmeddelande

Nyheter

Lagstiftning förvärrar konflikt mellan
skogsbruk och rennäring

2017-05-08
Konflikterna mellan skogsbruket och renskötseln skulle kunna hanteras på ett bättre sätt med utförligare bestämmelser i skogsvårdslagstiftningen. Det visar Malin Brännström i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Ändrad lagstiftning underlättar gränslös pendling

2017-04-18
I en alltmer globaliserad värld behöver lagstiftning och beskattning hänga med. Såväl för att säkra samhällets intäkter som för att öka rättssäkerheten för den enskilde och skapa ekonomisk rättvisa mellan länder och kommuner. Det visar Yvette Lind i en ny avhandling vid Umeå universitet, som bland a...

Migrants and Metaphors

2017-04-12
Socialt arbetes högre seminarium bjuder in till föreläsning med Bridget Anderson, Compas, Oxford University Vi välkomnar varmt Bridget Anderson, Oxford University, Compas för att ge en aktuell föreläsning om migration och mobilitet. Bridget Anderson har skrivit bl.a. "Doing the dirty work." (2000...

Fler nyheter

Senaste publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Hjertstedt, Mattias

Samtyckets betydelse vid polisiära åtgärder som motsvarar kroppsvisitationer och kroppsbesiktningar: Del II: Giltighet och rättsverkan
Juridisk Tidskrift

2017

-

Henrikson, Ann-Sofie
Persson, Annina H

Study for the Fitness Check of EU consumer and marketing law

2017

-

Ulander-Wänman, Carin
Calleman, Catharina

En effektiv och rörlig arbetskraft eller trygghet för arbetstagarna-om tidsbegränsad anställning 1982-2016

2017

-

Derlén, Mattias
Lindholm, Johan

Peek-A-Boo, It’s a Case Law System! Comparing the European Court of Justice and the United States Supreme Court from a Network Perspective
German Law Journal, 18(3): 647-686

2017

-

Hästbacka, Rasmus

Europeiska företagsråd i svenska koncerner: en rättsvetenskaplig studie av EWC-regleringens betydelse för arbetstagarinflytande och styrning av multinationella koncerner

2017

Hämta

Brännström, Malin

Skogsbruk och renskötsel på samma mark: En rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten

2017

Hämta

Ingmanson, Staffan
Edström, Örjan
Mannelqvist, Ruth

EU-rätten och en öppnare arbetsmarknad – arbetssökande EU-medborgares rätt till åtgärder och stöd inom jobbgarantierna, IFAU-rapport 2017:2

2017

-