Till umu.se

Välkommen till juridiska institutionen

Juridik är studier om de rättsliga reglerna i samhället samt om deras tillkomst, innehåll och tillämpning. Rättsliga regler i ständig förändring genomsyrar privat och offentlig verksamhet. Juridiken är därför ständigt aktuell och levande och juridisk kompetens är alltid efterfrågad.

Juridiska institutionen erbjuder en av landets modernaste juristutbildningar med ett starkt fokus på problembaserat lärande, där studentens egna arbete och utveckling står i centrum. Vi bedriver framgångsrikt forskning inom en mängd områden, och eftersom våra forskare deltar i undervisningen blir aktuell forskning en del av undervisningen. Vi utbildar också studenter i mindre undervisningsgrupper än andra universitet och bevarar därigenom närheten till våra studenter. Institutionen har även ett omfattande samarbete och kontakt med det omgivande samhället.

Nytt uppdrag i rådet för Brottsofferfonden

Görel Granström, docent vid juridiska institutionen, är ny ledamot i rådet för Brottsofferfonden. Rådet prövar frågor om bidrag från Brottsofferfonden, som ger stöd till ideella verksamheter och forskning.

Rådet består av sju forskare inom olika discipliner.

Läs artikeln

Umeåstudent prisas för uppsats om asylrätten

Juriststudenten Amanda Eklund vid Umeå universitet tog hem segern i The European Law Students’ Association (ELSA:s) senaste uppsatstävling. Amandas uppsats handlar om begränsningar i den svenska asylrätten kontra barnkonventionen.

Läs artikeln

Ledamot i styrelse för internationellt institut

Juridiska institutionens professor Per Bergling har utsetts till ledamot i styrelsen för AIPR, Auschwitz Institute for Peace and Reconiciliation. Institutet, som har sitt säte i New York, arbetar med att förebygga folkmord och brott mot mänskligheten.

Läs hela artikeln

Nyheter

Juriststudent i Umeå får pris för uppsats om asylrätten

2017-01-13
Juriststudenten Amanda Eklund vid Umeå universitet tog hem segern i The European Law Students’ Association (ELSA:s) senaste uppsatstävling. Amandas uppsats handlar om begränsningar i den svenska asylrätten kontra barnkonventionen.

Umeprofessor i styrelse för Auschwitz-institutet

2017-01-11
Per Bergling, professor vid Juridiska institutionen vid Umeå universitet, har utsetts till ledamot i styrelsen för AIPR, Auschwitz Institute for Peace and Reconiciliation, Auschwitz-institutet för fred och försoning.

Företag fick svar direkt av Umeå universitets forskare

2016-11-24
AIMday är en mötesplats för företagsutveckling där företag och forskare samtalar kring en specifik frågeställning. Den 16 november låg fokus på social innovation — 9 företag och 20 forskare samtalade om utmaningar, framtid och lösningar.

Fler nyheter

Senaste publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Lindquist, Ulf
Losman, Sten
Lundin, Olle; et al.

Kommunallagen i lydelsen den 1 januari 2017: en handbok med lagtext och kommentarer

2017

-

Mannelqvist, Ruth

Rättssäkerhet i sjukförsäkringen

2017

-

Enarsson, Therese
Naarttijärvi, Markus

Is it all part of the game?: Victim differentiation and the normative protection of victims of online antagonism under the European Convention on Human Rights
International Review of Victimology, 22(2): 123-138

2016

-

Lindquist, Ulf
Lundin, Olle
Madell, Tom

Kommunala befogenheter

2016

-

Saati, Abrak
Wimelius, Malin E
Naarttijärvi, Markus

Svensk polis i utlandstjänst: om erfarenheter av att arbeta i internationella missioner och att återvända hem

2016

Hämta

Ulander-Wänman, Carin

Anställningsskydd och kvalifikationskrav i förändring?
Arbetsmarknad & Arbetsliv, 22(3/4)

2016

-

Naarttijärvi, Markus

Swedish police implementation of IMSI-catchers in a European law perspective
Computer Law & Security Review, 32(6): 852-867

2016

-


Sidansvarig: Katarina Lundqvist
2016-11-08

Utskriftsversion