Till umu.se

Välkommen till juridiska institutionen

Juridik är studier om de rättsliga reglerna i samhället samt om deras tillkomst, innehåll och tillämpning. Rättsliga regler i ständig förändring genomsyrar privat och offentlig verksamhet. Juridiken är därför ständigt aktuell och levande och juridisk kompetens är alltid efterfrågad.

Juridiska institutionen erbjuder en av landets modernaste juristutbildningar med ett starkt fokus på problembaserat lärande, där studentens egna arbete och utveckling står i centrum. Vi bedriver framgångsrikt forskning inom en mängd områden, och eftersom våra forskare deltar i undervisningen blir aktuell forskning en del av undervisningen. Vi utbildar också studenter i mindre undervisningsgrupper än andra universitet och bevarar därigenom närheten till våra studenter. Institutionen har även ett omfattande samarbete och kontakt med det omgivande samhället.

Nyheter

SR: Oro och frågetecken kring Hagamannens frigivning

2015-07-06
Den så kallade Hagamannen, som 2006 dömdes till 14 års fängelse, blir villkorligt frigiven i förtid den 28 juli i år. Detta trots att återfallsrisken bedöms som hög. Hör Elza Dunkels och Kajsa Henning Mäki, Umeå universitet, i Studio Ett om oro och frågetecken kring Hagamannens frigivning.

Magisterprogrammets första årskull nöjda

2015-06-29
Nu har de första studenterna tagit examen från Juridiska institutionens magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt.

Medel för projekt om offer för näthat

2015-06-24
Ruth Mannelqvist, juridiska institutionen, har fått ett fortsättningsanslag på 527 000 kr för sitt forskningsprojekt om offer för näthat av Brottsofferfonden.

Fler nyheter

Senaste publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Lindholm, Johan
Derlén, Mattias

Festina lente – Europarättens genomslag i svensk rättspraxis 1995–2015
Europarättslig tidskrift

2015

Hämta

Wehlander, Caroline

Who is afraid of SGEI?: services of general economic interest in EU law with a case study on social services in Swedish systems of choice

2015

Hämta

Lindholm, Johan

Jag lärde mig ingen EU-rätt på högstadiet
Europarättslig tidskrift

2015

-

Hallström, Pär

Balance or Clash of Legal Orders - Some Notes on Margin of Appreciation

2015

-

Derlén, Mattias

A Single Text or a Single Meaning: Multilingual Interpretation of EU Legislation and CJEU Case Law in National Courts

2015

-

Derlén, Mattias

Book review: Elina Paunio, Legal Certainty in Multilingual EU Law, Language, Discourse and Reasoning at the European Court of Justice: Aldershot: Ashgate, 2013. 234 pages. ISBN: 978-1-4094-3861-8. GBP 63.
Common market law review, 52(2): 598-599

2015

-

Mannelqvist, Ruth

Bedömning av arbete och arbetsmarknad: Sjukförsäkringens tillämpning vid Försäkringskassan och i förvaltningsrätter
Förvaltningsrättslig Tidskrift, 2: 239-255

2015

-

Enarsson, Therese

Utsatthet på nätet: Möjligheter till rättslig upprättelse vid ärekränkningar på internet
Juridisk Tidskrift

2015

-

Derlén, Mattias
Ingmanson, Staffan
Lindholm, Johan

Grundläggande EU-rätt

2015

-

Madell, Tom
Lundin, Olle
Losman, Sten; et al.

Kommunallagen i lydelse den 1 januari 2015: En handbok med lagtext och kommentarer

2015

-


Sidansvarig: Sofia Strömgren
2015-04-14

Utskriftsversion