Till umu.se

Välkommen till juridiska institutionen

Juridik är studier om de rättsliga reglerna i samhället samt om deras tillkomst, innehåll och tillämpning. Rättsliga regler i ständig förändring genomsyrar privat och offentlig verksamhet. Juridiken är därför ständigt aktuell och levande och juridisk kompetens är alltid efterfrågad.

Juridiska institutionen erbjuder en av landets modernaste juristutbildningar med ett starkt fokus på problembaserat lärande, där studentens egna arbete och utveckling står i centrum. Vi bedriver framgångsrikt forskning inom en mängd områden, och eftersom våra forskare deltar i undervisningen blir aktuell forskning en del av undervisningen. Vi utbildar också studenter i mindre undervisningsgrupper än andra universitet och bevarar därigenom närheten till våra studenter. Institutionen har även ett omfattande samarbete och kontakt med det omgivande samhället.

Uppmärksammad för pedagogisk skicklighet

Nina Nilsson Rådeström, adjunkt vid Juridiska institutionen, har utsetts till meriterad lärare. Hon är en av 15 kompetenta lärare som utsetts i den senaste omgången i Umeå universitets pedagogiska meriteringssystem.

Läs mer

Ny dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten

Ruth Mannelqvist, professor vid Juridiska institutionen, blir ny dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten. Hon tillträder den 1 juli, tillsammans med fakultetens nye prodekan, Gregory Neely, som är professor i psykologi.

Läs intervjun med Ruth Mannelqvist

Mannelqvist kritiserar utredningsförslag

Ruth Mannelqvist är en av forskarna som i en debattartikel i Läkartidningen påtalar brister i ett nytt utredningsförslag om arbetsskadeförsäkringen.

Läs debattartikeln här

Skildrar kriminalisering av hets mot folkgrupp

Efter en utdragen process kriminaliserades hets mot folkgrupp i Sverige 1948. Historien och den politiska debatten bakom kriminaliseringen, beskrivs av docent Görel Granström i SKMA:s nyhetsbrev.

SKMA är förkortning för Svenska kommittén mot antisemitism.

Läs artikeln

Nyheter

Skickliga lärare meriteras vid Umeå universitet

2017-06-28
Totalt 15 erfarna och kompetenta lärare har utsetts i den senaste bedömningsomgången i Umeå universitets pedagogiska meriteringssystem. Sedan systemet infördes för fyra år sedan har 123 utnämningar till meriterad eller excellent lärare genomförts.

Lagstiftning förvärrar konflikt mellan
skogsbruk och rennäring

2017-05-08
Konflikterna mellan skogsbruket och renskötseln skulle kunna hanteras på ett bättre sätt med utförligare bestämmelser i skogsvårdslagstiftningen. Det visar Malin Brännström i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Ändrad lagstiftning underlättar gränslös pendling

2017-04-18
I en alltmer globaliserad värld behöver lagstiftning och beskattning hänga med. Såväl för att säkra samhällets intäkter som för att öka rättssäkerheten för den enskilde och skapa ekonomisk rättvisa mellan länder och kommuner. Det visar Yvette Lind i en ny avhandling vid Umeå universitet, som bland a...

Fler nyheter

Senaste publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Derlén, Mattias
Lindholm, Johan

Peek-A-Boo, It’s a Case Law System!: Comparing the European Court of Justice and the United States Supreme Court from a Network Perspective
German Law Journal, 18(3): 647-686

2017

-

Derlén, Mattias
Lindholm, Johan

Is it Good Law?: Network Analysis and the CJEU's Internal Market Jurisprudence
Journal of international economic law (Oxford), 20(2): 257-277

2017

-

Mannelqvist, Ruth

Rättssäkerhet i sjukförsäkringen

2017

-

Larsson, Olof
Naurin, Daniel
Derlén, Mattias; et al.

Speaking law to power: the strategic use of precedent of the court of justice of the European Union
Comparative Political Studies, 50(7): 879-907

2017

-

Calleman, Catharina
Ulander-Wänman, Carin

En effektiv och rörlig arbetskraft eller trygghet för arbetstagarna-om tidsbegränsad anställning 1982-2016

2017

-

Hjertstedt, Mattias

Samtyckets betydelse vid polisiära åtgärder som motsvarar kroppsvisitationer och kroppsbesiktningar: Del II: Giltighet och rättsverkan
Juridisk Tidskrift

2017

-

Henrikson, Ann-Sofie
Persson, Annina H

Study for the Fitness Check of EU consumer and marketing law

2017

-