Välkommen till juridiska institutionen

Juridik är studier om de rättsliga reglerna i samhället samt om deras tillkomst, innehåll och tillämpning. Rättsliga regler i ständig förändring genomsyrar privat och offentlig verksamhet. Juridiken är därför ständigt aktuell och levande och juridisk kompetens är alltid efterfrågad.

Juridiska institutionen erbjuder en av landets modernaste juristutbildningar med ett starkt fokus på problembaserat lärande, där studentens egna arbete och utveckling står i centrum. Vi bedriver framgångsrikt forskning inom en mängd områden, och eftersom våra forskare deltar i undervisningen blir aktuell forskning en del av undervisningen. Vi utbildar också studenter i mindre undervisningsgrupper än andra universitet och bevarar därigenom närheten till våra studenter. Institutionen har även ett omfattande samarbete och kontakt med det omgivande samhället.

Forskningsmedel till nytt projekt om tvång mot asylsökande barn

Mattias Hjertstedt, lektor vid juridiska institutionen får 4.3 miljoner från Forte för projektet: ”Att använda tvång mot asylsökande barn: Tvångsmedelsanvändning vid av- och utvisningar”.

Det är ett av Umeå universitets tio forskningsprojekt och program, som delar på drygt 50 miljoner kronor från Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.Läs mer om forskningsprojekten

Drygt 2 miljoner till studie om Sveriges skyldigheter gentemot massövergreppsoffer

Fanny Holm och Per Bergling, forskare vid Juridiska institutionen har tilldelats 2,3 miljoner kronor från Brottsofferfonden till en studie om brottsoffers rätt till rättvisa, gottgörelse och information. Studien rör brottsoffer för massövergrepp, som t.ex. folkmord och krigsförbrytelser.

Läs artikeln

Forskare talade på temadag om sexualbrott

Under Brottsoffermyndighetens temadag om sexualbrott medverkade forskaren Therese Enarsson. Hon talade om sexuella kränkningar på nätet och skyddet för individers integritet.
–  Det här är tyvärr ständigt aktuella och relevanta samhällsfrågor att diskutera, och jag tycker att det är viktigt att sprida kunskap om hur problematiken behandlas rent rättsligt och vad som fortfarande kan vara problematiskt för rättsväsendet att hantera, säger Therese Enarsson, lektor vid juridiska institutionen.

Läs mer om Brottsoffermyndighetens temadag den 11/9

Nyheter

Forte beviljar drygt 50 miljoner till Umeåforskare

2018-10-03
Tio forskningsprojekt och program vid Umeå universitet delar på drygt 50 miljoner kronor från Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Drygt 2 miljoner till studie om Sveriges skyldigheter gentemot massövergreppsoffer

2018-09-06
Fanny Holm och Per Bergling, forskare vid Juridiska institutionen har tilldelats 2,3 miljoner kronor från Brottsofferfonden till en studie om brottsoffers rätt till rättvisa, gottgörelse och information. Studien rör brottsoffer för massövergrepp, som t.ex. folkmord och krigsförbrytelser.

Tjugotre nya pedagogiskt meriterade lärare vid Umeå universitet

2018-06-11
Umeå universitet har nu ytterligare 21 meriterade och två excellenta lärare. Det är resultatet av den senaste omgången i Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell. I dag finns det totalt 162 meriterade eller excellenta lärare vid Umeå universitet.

Fler nyheter

Senaste publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Perry, Elizabeth

Evidence-Based and Politics-Driven: Comparing Child Support Law Evaluations Across Welfare-State Models (forthcoming)

2019

-

Perry, Elizabeth
Boström, Viola
Nordvik, Marie

Sweden Norway and the USA: Regulations of and Remedies for Corporal Punishment Against Children

2018

-

Hjertstedt, Mattias

Kroppsrannsakningar och principen om det lindrigaste ingreppet: en rättsvetenskaplig undersökning av graden av integritetsintrång vid främst kroppsvisitationer och kroppsbesiktningar
Tidsskrift for rettsvitenskap, 131(2-3): 235-271

2018

-

Asplund, Ida

Enskilda anmälare i Diskrimineringsombudsmannens tillsyn i ljuset av den nya förvaltningslagen
Förvaltningsrättslig Tidskrift

2018

-

Enarsson, Therese

Särskilt sårbara grupper, särskilt starkt skydd?: Sveriges skyldighet att hantera rasistiska brott utifrån Europakonventionen
Europarättslig tidskrift, 3: 547-565

2018

-

Forsman, Maria
Jers, Johanna

Kritisk pedagogik i högre utbildning: Studenters samverkan med människorättsorganisationer som metod att lära juridik och bidra till samhällsförändring

2018

-

Brännström, Malin

Samiska markrättigheter i förändring?: Hovrättens dom i Girjas-målet väcker frågor om innebörden av rättigheter till fast egendom
Juridisk Publikation

2018

Hämta


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion