Till umu.se

Välkommen till juridiska institutionen

Juridik är studier om de rättsliga reglerna i samhället samt om deras tillkomst, innehåll och tillämpning. Rättsliga regler i ständig förändring genomsyrar privat och offentlig verksamhet. Juridiken är därför ständigt aktuell och levande och juridisk kompetens är alltid efterfrågad.

Juridiska institutionen erbjuder en av landets modernaste juristutbildningar med ett starkt fokus på problembaserat lärande, där studentens egna arbete och utveckling står i centrum. Vi bedriver framgångsrikt forskning inom en mängd områden, och eftersom våra forskare deltar i undervisningen blir aktuell forskning en del av undervisningen. Vi utbildar också studenter i mindre undervisningsgrupper än andra universitet och bevarar därigenom närheten till våra studenter. Institutionen har även ett omfattande samarbete och kontakt med det omgivande samhället.

Nyheter

Arbetsvärlden: Mannelqvist kommenterar utredningens förslag om sjukförsäkringen

2015-03-19
”Socialförsäkringsutredningens förslag om att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen på sikt ska tas bort kommer inte att innebära mycket i praktiken”. Det säger juridiska institutionens professor Ruth Mannelqvist till webbtidningen Arbetsvärlden.

Dagens juridik: Risk för övertro på lagstiftning när det gäller näthat

2015-03-02
Polisens planerade nationella IT-brottscentrum och andra praktiska och kompetenshöjande lösningar är, liksom de senaste årens lagändringar, välkomna och nödvändiga inslag för att komma till rätta med näthatsproblematiken.

InfoTorg Juridik: Positiv utvärdering av magisterprogram

2015-01-23
Sveriges enda magisterprogram inom mark- och miljörätt får positiva utvärderingar efter den första terminen. Det uppmärksammas i en nyhet på juridiska portalen InfoTorg Juridik.

Fler nyheter

Senaste publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Lagerkvist, Signe
Sjöblom, Rolf

Sustainability of combustion and incineration of renewable fuels: the example of Sweden

2015

-

Madell, Tom
Lundin, Olle
Losman, Sten; et al.

Kommunallagen i lydelse den 1 januari 2015: En handbok med lagtext och kommentarer

2015

-

Derlén, Mattias

Book review: Elina Paunio, Legal Certainty in Multilingual EU Law, Language, Discourse and Reasoning at the European Court of Justice: Aldershot: Ashgate, 2013. 234 pages. ISBN: 978-1-4094-3861-8. GBP 63.
Common market law review, 52(2): 598-599

2015

-

Lindholm, Johan
Derlén, Mattias

Festina lente – Europarättens genomslag i svensk rättspraxis 1995–2015
Europarättslig tidskrift

2015

-

Lindholm, Johan

Jag lärde mig ingen EU-rätt på högstadiet
Europarättslig tidskrift

2015

-

Hallström, Pär

Balance or Clash of Legal Orders - Some Notes on Margin of Appreciation

2015

-

Derlén, Mattias

A Single Text or a Single Meaning: Multilingual Interpretation of EU Legislation and CJEU Case Law in National Courts

2015

-

Wehlander, Caroline

Who is afraid of SGEI?: services of general economic interest in EU law with a case study on social services in Swedish systems of choice

2015

Hämta

Andersson, Anderz
Bejstam, Lars
Edström, Örjan; et al.

Kommunal arbetsrätt

2014

-

Ingmanson, Staffan

Fri rörlighet inom den högre utbildningen och tillgång till svenska studiemedel

2014

-


Sidansvarig: Sofia Strömgren
2013-03-25

Utskriftsversion