Till umu.se

Välkommen till juridiska institutionen

Juridik är studier om de rättsliga reglerna i samhället samt om deras tillkomst, innehåll och tillämpning. Rättsliga regler i ständig förändring genomsyrar privat och offentlig verksamhet. Juridiken är därför ständigt aktuell och levande och juridisk kompetens är alltid efterfrågad.

Juridiska institutionen erbjuder en av landets modernaste juristutbildningar med ett starkt fokus på problembaserat lärande, där studentens egna arbete och utveckling står i centrum. Vi bedriver framgångsrikt forskning inom en mängd områden, och eftersom våra forskare deltar i undervisningen blir aktuell forskning en del av undervisningen. Vi utbildar också studenter i mindre undervisningsgrupper än andra universitet och bevarar därigenom närheten till våra studenter. Institutionen har även ett omfattande samarbete och kontakt med det omgivande samhället.

Experter i konsumentprogrammet Plus

Under våren medverkar Juridiska institutionens medarbetare Maria Eklund och Ann-Sofie Henrikson i SVT:s konsumentprogram Plus.

Läs artikeln

Granström om kvinnohat i offentligheten

”Att bli kallad något rasistiskt är ett hatbrott – att bli kallad något kvinnofientligt är det inte”. Det skriver Fria Tidningar i en intervju med Görel Granström, docent vid juridiska institutionen.Läs artikeln

Läs även: "Stora likheter mellan könsrelaterat våld och hatbrott"

Forskarkritik mot sjukförsäkringen


Professor Ruth Mannelqvist kritiserar tillämpningen av dagens sjukförsäkring på Expressen Debatt och i SVT Västerbotten. På Expressen Debatt skriver hon bland annat:
"När tolkning och tillämpning av försäkringen ändras, av framförallt statsfinansiella motiv, tycks försäkringens huvudsakliga syfte – att utifrån solidaritet och omfördelning fungera som ekonomisk trygghet för sjuka – fått en underordnad betydelse."

Läs debattartikeln på Expressen

Se inslaget på SVT Västerbotten

Nyheter

Experter i konsumentprogrammet Plus

2017-03-24
Under våren medverkar Juridiska institutionens medarbetare Maria Eklund och Ann-Sofie Henrikson i SVT:s konsumentprogram Plus.

Ruth Mannelqvist ny krönikör

2017-03-13
Ruth Mannelqvist, professor vid juridiska institutionen, är ny krönikör på Arbetsvärlden - en webbtidning om arbetsmarknaden som ges ut av TCO. Mannelqvist kommer att medverka som krönikör för tidningen en gång i månaden.

Fria Tidningar: Kvinnohatet och lagens dubbla måttstockar

2017-03-08
Att bli kallad något rasistiskt är ett hatbrott – att bli kallad något kvinnofientligt är det inte. Fria Tidningen samtalar med juristen Görel Granström, docent i rättsvetenskap vid Umeå universitet, om en lagstiftning som inte riktigt hänger med.

Fler nyheter

Senaste publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Ingmanson, Staffan
Edström, Örjan

Unga arbetssökande EU-medborgares rätt till svenska arbetsmarknadsåtgärder – särskilt jobbgarantin för ungdomar

2017

-

Ingmanson, Staffan
Edström, Örjan
Mannelqvist, Ruth

EU-rätten och en öppnare arbetsmarknad – arbetssökande EU-medborgares rätt till åtgärder och stöd inom jobbgarantierna, IFAU-rapport 2017:2

2017

-

Edström, Örjan
Ingmanson, Staffan

Unga arbetssökande EU-medborgares rätt till svenska arbetsmarknadsåtgärder: särskilt jobbgarantin för ungdomar

2017

-

Edström, Örjan
Igmanson, Staffan
Mannelqvist, Ruth

EU-rätten och en öppnare arbetsmarknad (Rapport 2017:2): arbetssökande EU-medborgares rätt till åtgärder och stöd inom jobbgarantierna

2017

-

Lindquist, Ulf
Losman, Sten
Lundin, Olle; et al.

Kommunallagen: i lydelsen den 1 januari 2017: en handbok med lagtext och kommentarer

2017

-

Andersson, Anderz
Boström, Viola
Lyrenäs, Sara; et al.

Juridik för lärare

2017

-

Henrikson, Ann-Sofie

Konsumentskyddet mot överskuldsättning – skydd för svagare part eller för rationellt agerande aktör?
Insolvensrättslig tidskrift

2017

-