Till umu.se

Välkommen till juridiska institutionen

Juridik är studier om de rättsliga reglerna i samhället samt om deras tillkomst, innehåll och tillämpning. Rättsliga regler i ständig förändring genomsyrar privat och offentlig verksamhet. Juridiken är därför ständigt aktuell och levande och juridisk kompetens är alltid efterfrågad.

Juridiska institutionen erbjuder en av landets modernaste juristutbildningar med ett starkt fokus på problembaserat lärande, där studentens egna arbete och utveckling står i centrum. Vi bedriver framgångsrikt forskning inom en mängd områden, och eftersom våra forskare deltar i undervisningen blir aktuell forskning en del av undervisningen. Vi utbildar också studenter i mindre undervisningsgrupper än andra universitet och bevarar därigenom närheten till våra studenter. Institutionen har även ett omfattande samarbete och kontakt med det omgivande samhället.

Nyheter

Dagens juridik: Risk för övertro på lagstiftning när det gäller näthat

2015-03-02
Polisens planerade nationella IT-brottscentrum och andra praktiska och kompetenshöjande lösningar är, liksom de senaste årens lagändringar, välkomna och nödvändiga inslag för att komma till rätta med näthatsproblematiken.

InfoTorg Juridik: Positiv utvärdering av magisterprogram

2015-01-23
Sveriges enda magisterprogram inom mark- och miljörätt får positiva utvärderingar efter den första terminen. Det uppmärksammas i en nyhet på juridiska portalen InfoTorg Juridik.

Fyra i internationell final: ”Jag har aldrig känt mig så taggad”

2014-12-17
Juriststudenten Sara Selheden är nyligen hemkommen från Amsterdam där hon blev fyra i den internationella finalen ”Young Tax Professional of the Year”.

Fler nyheter

Senaste publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Hallström, Pär

Balance or Clash of Legal Orders - Some Notes on Margin of Appreciation

2015

-

Derlén, Mattias

A Single Text or a Single Meaning: Multilingual Interpretation of EU Legislation and CJEU Case Law in National Courts

2015

-

Madell, Tom
Lundin, Olle
Losman, Sten; et al.

Kommunallagen i lydelse den 1 januari 2015: En handbok med lagtext och kommentarer

2015

-

Lagerkvist, Signe
Sjöblom, Rolf

Sustainability of combustion and incineration of renewable fuels: the example of Sweden

2015

-

Lindholm, Johan

Idrottens rättsliga särart
Idrottsjuridisk skriftserie, 19: 131-145

2014

Hämta

Edström, Örjan

Laval - The Aftermath?

2014

-

Mannelqvist, Ruth

Dags att förändra sjukförsäkringen?

2014

-

Schmauch, Magnus

Tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna och EU-rätten - en kommentar till en kommentar
Svensk Juristtidning

2014

-

Indén, Tobias
Lindström, Hanna
Lundberg, Sofia

Överprövningar av offentliga upphandlingar: En intervjustudie om skillnader mellan LOU och LUF

2014

-

Mannelqvist, Ruth

Likabehandling i allmän och offentlig sjukförsäkring

2014

-


Sidansvarig: Sofia Strömgren
2013-03-25

Utskriftsversion