......

 
Till umu.se

Välkommen till juridiska institutionen

Juridik är studier om de rättsliga reglerna i samhället samt om deras tillkomst, innehåll och tillämpning. Rättsliga regler i ständig förändring genomsyrar privat och offentlig verksamhet. Juridiken är därför ständigt aktuell och levande och juridisk kompetens är alltid efterfrågad.

Juridiska institutionen erbjuder en av landets modernaste juristutbildningar med ett starkt fokus på problembaserat lärande, där studentens egna arbete och utveckling står i centrum. Vi bedriver framgångsrikt forskning inom en mängd områden, och eftersom våra forskare deltar i undervisningen blir aktuell forskning en del av undervisningen. Vi utbildar också studenter i mindre undervisningsgrupper än andra universitet och bevarar därigenom närheten till våra studenter. Institutionen har även ett omfattande samarbete och kontakt med det omgivande samhället.

Nyheter

Sverige följer inte EU:s ersättningsregler

2015-05-20
Det är tveksamt om den svenska regleringen av kommunernas betalning till aktörer inom vård, omsorg och skola överensstämmer med EU:s regler. Det visar Caroline Wehlander i en ny avhandling från Juridiska institutionen vid Umeå universitet.

VK: Umeåstudenter vann juridiktävling

2015-05-11
Juriststudenter från Umeå universitet vann årets upplaga av Svenska juridiska mästerskapen. Riksfinalen avgjordes den 8 maj i Högsta domstolen.

DN: Experter kritiserar M:s tiggeriförbud

2015-05-06
Juridiska institutionens lektor och jur. dr. Karin Åström är en av de som reagerat på debattartikeln i Dagens Nyheter där det föreslås ett förbud mot organiserandet av tiggeri.

Fler nyheter

Senaste publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Enarsson, Therese

Utsatthet på nätet: Möjligheter till rättslig upprättelse vid ärekränkningar på internet
Juridisk Tidskrift

2015

-

Derlén, Mattias
Ingmanson, Staffan
Lindholm, Johan

Grundläggande EU-rätt

2015

-

Derlén, Mattias

Book review: Elina Paunio, Legal Certainty in Multilingual EU Law, Language, Discourse and Reasoning at the European Court of Justice: Aldershot: Ashgate, 2013. 234 pages. ISBN: 978-1-4094-3861-8. GBP 63.
Common market law review, 52(2): 598-599

2015

-

Lindholm, Johan
Derlén, Mattias

Festina lente – Europarättens genomslag i svensk rättspraxis 1995–2015
Europarättslig tidskrift

2015

-

Lindholm, Johan

Jag lärde mig ingen EU-rätt på högstadiet
Europarättslig tidskrift

2015

-

Wehlander, Caroline

Who is afraid of SGEI?: services of general economic interest in EU law with a case study on social services in Swedish systems of choice

2015

Hämta

Derlén, Mattias

A Single Text or a Single Meaning: Multilingual Interpretation of EU Legislation and CJEU Case Law in National Courts

2015

-

Hallström, Pär

Balance or Clash of Legal Orders - Some Notes on Margin of Appreciation

2015

-

Madell, Tom
Lundin, Olle
Losman, Sten; et al.

Kommunallagen i lydelse den 1 januari 2015: En handbok med lagtext och kommentarer

2015

-

Lagerkvist, Signe
Sjöblom, Rolf

Sustainability of combustion and incineration of renewable fuels: the example of Sweden

2015

-


Sidansvarig: Sofia Strömgren
2015-04-14

Utskriftsversion