Till umu.se

Välkommen till juridiska institutionen

Juridik är studier om de rättsliga reglerna i samhället samt om deras tillkomst, innehåll och tillämpning. Rättsliga regler i ständig förändring genomsyrar privat och offentlig verksamhet. Juridiken är därför ständigt aktuell och levande och juridisk kompetens är alltid efterfrågad.

Juridiska institutionen erbjuder en av landets modernaste juristutbildningar med ett starkt fokus på problembaserat lärande, där studentens egna arbete och utveckling står i centrum. Vi bedriver framgångsrikt forskning inom en mängd områden, och eftersom våra forskare deltar i undervisningen blir aktuell forskning en del av undervisningen. Vi utbildar också studenter i mindre undervisningsgrupper än andra universitet och bevarar därigenom närheten till våra studenter. Institutionen har även ett omfattande samarbete och kontakt med det omgivande samhället.

Nytt magisterprogram startar till hösten

Juridiska institutionens nya internationella magisterprogram har inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter. Markus Naarttijärvi, som delar programansvaret tillsammans med Karin Åström, tror att programmet svarar mot ett viktigt behov och ser fram emot givande diskussioner med både svenska och internationella studenter.

Läs mer här

Panelsamtal om samtyckeslagstiftning

I ljuset av #metoo anordnar Juridiska föreningen (JF) den 17 januari ett panelsamtal om förslaget på en ny samtyckeslagstiftning.
Det är ett ämne som många hört talas om, och som skapat en samhällsdebatt, säger Rozanna Fackel.

Läs artikeln

Nyheter

Panelsamtal om samtyckeslagstiftning

2018-01-15
I ljuset av #metoo anordnar Juridiska föreningen den 17 januari ett panelsamtal med bland andra Mari Heidenborg, justitieråd vid Högsta domstolen, om förslaget på en ny samtyckeslagstiftning.

Dagens Arena: Kamp för sänkta sjuktal drabbar kvinnor

2017-12-07
Professor Ruth Mannelqvist anser att sjukreglerna som de tillämpas idag är rättsosäkra när Försäkringskassan arbetar mot ett politiskt mål att få ned sjuktalen.

Juridiska institutionen vid Umeå universitet stödjer #medvilkenrätt

2017-11-23

Fler nyheter

Senaste publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Mannelqvist, Ruth

Ersättning för skada på grund av brott

2018

-

Mannelqvist, Ruth

Sjukförsäkring i omvandling: från solidaritet till begränsning

2018

-

Söderberg, Mia
Mannelqvist, Ruth
Järvholm, Bengt; et al.

Impact of changes in welfare legislation on the incidence of disability pension. A cohort study of construction workers.
Scandinavian Journal of Public Health

2018

-

Eklund, Niklas
Landström, Lena

Polisen-perspektiv på verksamhet och arbete

2018

-

Eklund, Niklas
Landström, Lena

Introduktion

2018

-

Eklund, Niklas
Landström, Lena

Polisen-verksamhet och arbete

2018

-

Derlén, Mattias

Multilingualism and the European Court of Justice: Challenges, Reforms and the Position of English After Brexit

2018

-