......

 
Till umu.se

Välkommen till juridiska institutionen

Juridik är studier om de rättsliga reglerna i samhället samt om deras tillkomst, innehåll och tillämpning. Rättsliga regler i ständig förändring genomsyrar privat och offentlig verksamhet. Juridiken är därför ständigt aktuell och levande och juridisk kompetens är alltid efterfrågad.

Juridiska institutionen erbjuder en av landets modernaste juristutbildningar med ett starkt fokus på problembaserat lärande, där studentens egna arbete och utveckling står i centrum. Vi bedriver framgångsrikt forskning inom en mängd områden, och eftersom våra forskare deltar i undervisningen blir aktuell forskning en del av undervisningen. Vi utbildar också studenter i mindre undervisningsgrupper än andra universitet och bevarar därigenom närheten till våra studenter. Institutionen har även ett omfattande samarbete och kontakt med det omgivande samhället.

Nyheter

Dagens Samhälle: Sverige sviker tiggare utsatta för människohandel

2015-04-22
Att arbeta för att tiggare får det bättre ställt i sina hemländer ska prioriteras. Men det står inte i motsatsförhållande till att skydda de som söker sig hit. Det skriver Karin Åström, jur. dr. och lektor vid juridiska institutionen, i ett debattinlägg i Dagens Samhälle.

Rättsforskare får anslag av Ragnar Söderbergs stiftelse

2015-04-14
Markus Naarttijärvi vid juridiska institutionen på Umeå universitet beviljas anslag av Ragnar Söderbergs Stiftelse. Hans forskningsprojekt handlar om informationssäkerhet, med fokus på skydd och ansvarsutkrävande vid cyberattacker.

Lektorer vid juridiska institutionen meriteras som skickliga lärare

2015-04-09
Juridiska institutionens lektorer Maria Eklund och Mattias Derlén har utnämnts till meriterad respektive excellent lärare i Umeå universitets nya pedagogiska meriteringsmodell. Målet med modellen är att lyfta fram och belöna skickliga lärare och stimulera pedagogiska diskussioner.

Fler nyheter

Senaste publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Derlén, Mattias

Grundläggande EU-rätt

2015

-

Derlén, Mattias

Book review: Elina Paunio, Legal Certainty in Multilingual EU Law, Language, Discourse and Reasoning at the European Court of Justice: Aldershot: Ashgate, 2013. 234 pages. ISBN: 978-1-4094-3861-8. GBP 63.
Common market law review, 52(2): 598-599

2015

-

Lindholm, Johan
Derlén, Mattias

Festina lente – Europarättens genomslag i svensk rättspraxis 1995–2015
Europarättslig tidskrift

2015

-

Lindholm, Johan

Jag lärde mig ingen EU-rätt på högstadiet
Europarättslig tidskrift

2015

-

Wehlander, Caroline

Who is afraid of SGEI?: services of general economic interest in EU law with a case study on social services in Swedish systems of choice

2015

Hämta

Derlén, Mattias

A Single Text or a Single Meaning: Multilingual Interpretation of EU Legislation and CJEU Case Law in National Courts

2015

-

Hallström, Pär

Balance or Clash of Legal Orders - Some Notes on Margin of Appreciation

2015

-

Madell, Tom
Lundin, Olle
Losman, Sten; et al.

Kommunallagen i lydelse den 1 januari 2015: En handbok med lagtext och kommentarer

2015

-

Lagerkvist, Signe
Sjöblom, Rolf

Sustainability of combustion and incineration of renewable fuels: the example of Sweden

2015

-

Mannelqvist, Ruth

Dags att förändra sjukförsäkringen?

2014

-


Sidansvarig: Sofia Strömgren
2015-04-14

Utskriftsversion