Till umu.se

Välkommen till juridiska institutionen

Juridik är studier om de rättsliga reglerna i samhället samt om deras tillkomst, innehåll och tillämpning. Rättsliga regler i ständig förändring genomsyrar privat och offentlig verksamhet. Juridiken är därför ständigt aktuell och levande och juridisk kompetens är alltid efterfrågad.

Juridiska institutionen erbjuder en av landets modernaste juristutbildningar med ett starkt fokus på problembaserat lärande, där studentens egna arbete och utveckling står i centrum. Vi bedriver framgångsrikt forskning inom en mängd områden, och eftersom våra forskare deltar i undervisningen blir aktuell forskning en del av undervisningen. Vi utbildar också studenter i mindre undervisningsgrupper än andra universitet och bevarar därigenom närheten till våra studenter. Institutionen har även ett omfattande samarbete och kontakt med det omgivande samhället.

Nyheter

Ökad rättslig trygghet med tvärnationell giltighet på den globala mjukvarumarknaden

2014-06-01
Genom internets globala räckvidd och möjlighet till digital distribution växer en gemensam marknad för mjukvara fram, oberoende av nationella gränser. Men det rättsliga ramverket för mjukvarutransaktioner är inte oberoende av gränser då tillämpliga lagar skiljer sig avsevärt mellan olika rättssystem...

Juriststudent representerar Sverige i internationell final

2014-04-15
Juriststudenten Sara Selheden vann företaget EY:s nationella tävling i skatterätt ”Young Tax Professional of the Year” som avgjordes den 9 april. I slutet av november deltar hon i den internationella finalen i Amsterdam.

Svagt skydd i svensk lag för människohandelns offer

2014-04-07
Få som utsätts för människohandel i Sverige identifieras som brottsoffer. Den svenska straffrättsliga regleringen och andra åtgärder mot människohandel kopplas istället vanligtvis ihop med insatser mot prostitution. – Det rättsliga skyddet för människohandelns offer har bland annat därför inte för...

Fler nyheter

Senaste publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Leidö, Jan

Realizing the Single Software Market: Cross-National Validity of Software License Agreements

2014

-

Andersson, Anderz
Bejstam, Lars
Edström, Örjan; et al.

Kommunal arbetsrätt

2014

-

Schmauch, Magnus

Tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna och EU-rätten - en kommentar till en kommentar
Svensk Juristtidning

2014

-

Derlén, Mattias

Multilingual interpretation of CJEU case law: rule and reality
European Law Review, 39(3): 295-315

2014

-

Derlén, Mattias
Lindholm, Johan

Goodbye van Gend en Loos, Hello Bosman?: Using Network Analysis to Measure the Importance of Individual CJEU Judgments
European Law Journal, 20(5): 667-687

2014

-

Lindholm, Johan

Idrottsjuridik

2014

-

Lindholm, Johan

Idrotten behöver bättre skydd för tv-rättigheter
Svensk Idrottsforskning

2014

-

Lindholm, Johan

Medierättigheter till idrottsvenemang
Ny Juridik

2014

-

Madell, Tom

Anmälan av Carina Risvig Hansen: Contracts not covered, or fully covered, by the Public Sector Directive
Tidsskrift for rettsvitenskap

2014

-

Åström, Karin

Rättsliga åtgärder mot människohandel: Att skydda offer eller möta hot

2014

-


Sidansvarig: Sofia Strömgren
2013-03-25

Utskriftsversion