Till umu.se

Välkommen till juridiska institutionen

Juridik är studier om de rättsliga reglerna i samhället samt om deras tillkomst, innehåll och tillämpning. Rättsliga regler i ständig förändring genomsyrar privat och offentlig verksamhet. Juridiken är därför ständigt aktuell och levande och juridisk kompetens är alltid efterfrågad.

Juridiska institutionen erbjuder en av landets modernaste juristutbildningar med ett starkt fokus på problembaserat lärande, där studentens egna arbete och utveckling står i centrum. Vi bedriver framgångsrikt forskning inom en mängd områden, och eftersom våra forskare deltar i undervisningen blir aktuell forskning en del av undervisningen. Vi utbildar också studenter i mindre undervisningsgrupper än andra universitet och bevarar därigenom närheten till våra studenter. Institutionen har även ett omfattande samarbete och kontakt med det omgivande samhället.

Ny avhandling om samverkan och sekretess

Den 13 november spikade juridiska institutionens Rikard Karlsson sin avhandling "Samverkan och sekretess: En rättsvetenskaplig studie av myndigheters informationsutbyte vid olyckor och extraordinära händelser".

Varför valde du just det ämnet?

- Det är ett ämne som jag brinner för och som är i stort behov av forskning. Det har forskats mycket på samverkan ur ett samhällsperspektiv men betydligt mindre ur ett juridiskt perspektiv.

Vad har varit den största utmaningen med avhandlingsarbetet?
- Det var en stor utmaning att avgränsa sig och att hitta kärnan i forskningsfrågan. Däremot har det inte varit så ensamt som jag trodde. Det har varit en hel del interaktion, både genom konferenser, seminarier och kontakter med myndigheter och andra berörda aktörer.

Hur känns det inför disputationen?

- Det känns spännande och förväntansfullt, men jag har nog inte riktigt hunnit smälta att det faktiskt snart är dags.

Fredagen den 4 december försvarar Rikard Karlsson sin avhandling. Fakultetsopponent är justitieråd Thomas Bull, Högsta förvaltningsdomstolen.

Umeåstudent vann nationell juridiktävling

Foto: Advokatfirman Lindahl

Juristprogrammets Louise Sahlman har vunnit den nationella tävlingen Lindahl Business Law Challenge. I motiveringen sägs bland annat att Louise ”är en jurist som med glöd och mod tagit sig an sitt uppdrag”.    

Flera studenter vid juridiska institutionen lyckades väl i tävlingen.
- Det känns jätteroligt att det har gått så bra för oss, säger Louise Sahlman

Läs mer här

Nyheter

Umeåstudent vann nationell juridiktävling

2015-11-13
Juristprogrammets Louise Sahlman har vunnit den nationella tävlingen Lindahl Business Law Challenge. I motiveringen sägs bland annat att Louise ”är en jurist som med glöd och mod tagit sig an sitt uppdrag”. - Det känns naturligtvis jättekul att höra, säger hon.

35,2 miljoner till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap

2015-11-05
Tolerans som begrepp, svenskt sjukförsäkringssystem, tornedalsk skönlitteratur, kvinnoorganisationer i Burma, psykisk ohälsa hos äldre och effekter av prematur födelse – det är ämnena för några av de elva nya forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap som tilldelas projektbidrag från Vet...

SR: Lektor Karin Åström om nolltolerans mot tiggarläger

2015-11-02
Regeringens samordnare för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, vill införa nolltolerans mot tiggarläger. Lektor Karin Åström, juridiska institutionen vid Umeå universitet, säger i Sveriges Radio P1 att det kan uppfattas som ett politiskt utspel för ett närmande mot tiggeriförbud. Hon anser a...

Fler nyheter

Senaste publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Lindquist, Ulf
Losman, Sten
Lundin, Olle; et al.

Kommunallagen: en handbok med lagtext och kommentarer : i lydelse den 1 januari 2013 : version den 1 januari 2015

2015

-

Lindholm, Johan

Jag lärde mig ingen EU-rätt på högstadiet
Europarättslig tidskrift

2015

-

Hjertstedt, Mattias

Informationsskyldighet: Regleringen av uppgiftslämnande mellan myndigheter
Förvaltningsrättslig Tidskrift

2015

-

Hjertstedt, Mattias

Juristens lilla rättshandbok: en samling mallar inom olika rättsområden

2015

-

Lagerkvist, Signe
Sjöblom, Rolf

Sustainability of combustion and incineration of renewable fuels: the example of Sweden

2015

-

Naarttijärvi, Markus
Bergling, Per
Wimelius, Malin E.; et al.

Krisen, myndigheterna och lagen: Krishantering i rättens gränsland

2015

-

Karlsson, Rikard

Samverkan och sekretess: en rättsvetenskaplig studie av myndigheters informationsutbyte vid olyckor och extraordinära händelser

2015

Hämta


Sidansvarig: Katarina Lundqvist
2015-10-01

Utskriftsversion