Välkommen till juridiska institutionen

Juridik är studier om de rättsliga reglerna i samhället samt om deras tillkomst, innehåll och tillämpning. Rättsliga regler i ständig förändring genomsyrar privat och offentlig verksamhet. Juridiken är därför ständigt aktuell och levande och juridisk kompetens är alltid efterfrågad.

Juridiska institutionen erbjuder en av landets modernaste juristutbildningar med ett starkt fokus på problembaserat lärande, där studentens egna arbete och utveckling står i centrum. Vi bedriver framgångsrikt forskning inom en mängd områden, och eftersom våra forskare deltar i undervisningen blir aktuell forskning en del av undervisningen. Vi utbildar också studenter i mindre undervisningsgrupper än andra universitet och bevarar därigenom närheten till våra studenter. Institutionen har även ett omfattande samarbete och kontakt med det omgivande samhället.

Ulrika Sandén om läkare och sociala medier

Diskussioner om enskilda patienter i olika nätforum bör undvikas. Det säger Ulrika Sandén, lektor vid juridiska institutionen, i en nyligen publicerad artikel i Läkartidningen. Ulrika Sandén, som också är ledamot i Svenska läkaresällskapets etikdelegation, säger till Läkartidningen att det generella rådet är att inte diskutera enskilda patienter i sociala medier, inte ens i slutna grupper på Facebook.
- Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att uppnå en nivå där en uppgift anses avidentifierad, säger hon.
Ulrika Sandén konstaterar också att patientsekretessen sträcker sig längre än bara dokumenterade uppgifter och att röjandet av uppgifter kan leda till att läkare anmäls och kritiseras av t.ex. Justitieombudsmannen.

Läs hela artikeln här

”En felmätning kan få stora konsekvenser”

Att i samband med bostadsförsäljning förlita sig på mätbevis kan vara osäkert för både säljare och köpare. Rättsläget är oklart kring ansvarsfrågan, säger Jan Leidö, forskare och lektor vid Juridiska institutionen, till SVT:s Plus.
–  Se till att ha ett skriftligt avtal med mätbolaget, gärna med ett villkor om att bolaget ska hålla dig skadelös vid en eventuell tvist med köparen avseende mätningen, är ett av råden Jan Leidö ger den som vill använda sig av mätbevis vid bostadsförsäljning.

Leidö uppmanar också köparen att göra en egen mätning om arean är av betydelse för ett eventuellt köp.

Läs mer på SVT:s konsumentnyheter

Förmåner ökar löneskillnader

Värdet av de förmåner som arbetsgivaren står för, ökar lönegapet mellan kvinnor och män. Och störst skillnad är det i privat sektor. Det säger Victoria Lindgren, som forskar om förmånsbeskattningsreglerna, till Sveriges Radio.
–  Det får en direkt påverkan på privatekonomin och det här är ju något som man jobbat ganska länge mot, för det finns en målsättning att vi ska ha lika lön för lika arbete, säger Victoria Lindgren, doktorand vid Juridiska institutionen till Sveriges Radio Västerbotten.

Lyssna på inslaget i Sveriges Radio

Nyheter

Tjugotre nya pedagogiskt meriterade lärare vid Umeå universitet

2018-06-11
Umeå universitet har nu ytterligare 21 meriterade och två excellenta lärare. Det är resultatet av den senaste omgången i Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell. I dag finns det totalt 162 meriterade eller excellenta lärare vid Umeå universitet.

Invigning för vinnande konstverk på Juridiska institutionen

2018-04-26
Onsdagen den 25 april invigdes Juridiska institutionens nya konstverk av Carolina Andreasson, konstnär och student på Konsthögskolan, som tog hem segern i institutionens konsttävling. Verket Fem ting är skapat speciellt för sin plats, och innehåller flera symboler som vi förknippar med juridik och r...

Mannelqvist i SVT:s Agenda: ”Strider mot alla principer i en rättsstat”

2018-04-16
Regeringens mål om minskade sjuktal pressar Försäkringskassan att avslå ansökningar om sjukpenning. Det säger Ruth Mannelqvist, professor vid Juridiska institutionen, till SVT:s Agenda.

Fler nyheter

Senaste publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Holm, Johan
Edström, Örjan
Mannelqvist, Ruth; et al.

Ett hållbart arbetsliv: Arbetsgivares rättsliga ansvar och faktiska åtgärder för förebyggande av ohälsa och rehabilitering
FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle: Program och abstracts

2018

-

Enarsson, Therese
Lindgren, Simon

Free speech or hate speech?: A legal analysis of the discourse about Roma on Twitter
Information & communications technology law

2018

Hämta

Naarttijärvi, Markus

Balancing data protection and privacy: The case of information security sensor systems
The Computer Law and Security Review

2018

Hämta

Naarttijärvi, Markus

Kvalitativ legalitet: ett demokratiskt perspektiv
Tidsskrift for rettsvitenskap, 131(2–3): 206-234

2018

Hämta

Perry, Elizabeth

Samhällets respektive familjens ansvar för barnen: ett internationellt perspektiv

2018

Hämta

Mannelqvist, Ruth

HFD 2017 ref. 30: Nytt eller fortsatt försäkringsfall
Förvaltningsrättslig Tidskrift

2018

-

Ulander-Wänman, Carin

Bristande arbetsprestationer och arbetstagares rätt till kompetensutveckling
Juridisk Tidskrift

2018

-


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion